Graag delen we onze kennis en ervaring vrijblijvend. Onder blog vindt u de nieuwste gedeelde items, op deze pagina vindt u diverse informatie gesorteerd op onderwerp (deels gedateerd).

Verdienmodel en de toekomst van saldering

Waar kan zonne-energie worden toegepast?

Zonnighuren heeft voor verhuurders diverse beleidsdocumenten opgesteld, aan de hand waarvan u intern beleid kunt vormgeven. Deze kunt u vrijblijvend opvragen via maarten@huurenergie.nl.

Wie investeert in zon: de verhuurder, een externe of de huurder?

Zonnighuren heeft voor verhuurders een template beleidsdocument opgesteld, aan de hand waarvan u intern beleid kunt vormgeven. Dit kunt u vrijblijvend opvragen via maarten@huurenergie.nl.

De verhuurder investeert: aanbesteden, laten installeren en beheren

Promotie van zonne-energie onder huurders, ervaringen en voorbeelden

Nazorg huurders die zonnepanelen bestellen:

Wij beschikken over een uitgebreid communicatiepakket: folder, veelgestelde vragen, brieven, persbericht, etcetera. Meer informatie: maarten@huurenergie.nl.

Onderzoeken naar wensen van huurders rond zonne-energie:

Externe partij investeert: hoe maak ik goede afspraken?

De huurder investeert: regels voor eigen plaatsing, en waarom weinig respons te verwachten

Technische keuzes en risico’s

De kwaliteit van het werk (laten) controleren

Appartementencomplexen: collectieve meter en/of aansluiting op appartementen

Nieuwbouw en renovatie

Inkoop, kosten en productontwikkeling

Heeft u voor deze site relevante projecten, onderzoeken, stappenplannen, evaluaties, etc? Mail documenten of links naar maarten@huurenergie.nl