Afrekenen en inkopen; “nieuwe” meerwerkposten

De afgelopen jaren zie ik een zorgelijke trend in de zonne-energie-sector. De setprijzen worden steeds lager – mooi – maarrrr de meerwerklijsten worden steeds langer.

De IT-platforms waarmee installateurs werken worden steeds geavanceerder; er zitten veel meer aan te vinken vakjes, waarbij een installateur kan aangeven dat er iets even tegenviel. Het effect is dat de corporaties worden geconfronteerd met veel meerwerkclaims, lange excelsheets. Het gaat dan vaak om meerwerk dat volgens het bestek (in ieder geval niet volgens door mij opgestelde bestekken) geen meerwerk is. Of het gaat om een nieuwe aanbieding met een prachtige setprijs, maar opeens een waslijst aan nieuwe meerwerkposten. Per saldo betaal je dan vaak veel meer, nog los van dat een lange meerwerklijst een recept is voor lange discussie.

Ik noem hieronder enkele veel voorkomende posten, inclusief hoe men hiermee om kan gaan. In algemeenheid is de tip natuurlijk: omschrijf goed de basiskwaliteit, deel vooraf het bezit waar men de prijs op moet baseren, maak goede procedurele afspraken om onnodig meerwerk te voorkomen.

  • Gehaakte of geschroefde pannen, die je incidenteel tegenkomt. Meestal is de woninglijst meegestuurd met de offerte-aanvraag, is het niet benoemd in bestek als meerwerk, dus zit het in de all-in-prijs. Soms is bij meerprijzen ook niet duidelijk of een meerprijs van 28 euro per woning is of per paneel. Dan doet 10% * 28 euro * 8 panelen = 22 euro per woning, toch weer 1% van de gemiddelde setprijs.
  • Soms past een alamat of hoofdschakelaar niet in de groepenkast, en is een “uitbreidingskastje” nodig. Stel 30 euro, in 33% van de gevallen, is weer 10 euro per woning. In mijn bestekken vraag ik een prijs voor de hoofdschakelaar of alamat, met “indien nodig uitbreidingskastje”
  • Werkzaamheden omdat het lastig is een dak te bereiken. Een steiger moet door de woning naar de achterkant worden gesjouwd, een serre zit in de weg, panelen moeten over de nok worden getild, het dak zit op de 3e woonlaag of hoger… Goed gebruik is dat de installateur bij het online bekijken van woningen bekijkt wat er nodig is om de panelen veilig te plaatsen. Hij kan dan de corporatie vooraf informeren dat er een probleem is. De praktijk is helaas dat dit soort woningen wel worden aangeschreven, en men dan achteraf komt met meerwerk.
  • Vervanging van groepenkasten. De opdrachtgever wil vaak dat als er een oude groepenkast zit (stoppen, geen hoofdschakelaar) er direct een nieuwe groepenkast geplaatst wordt. Van belang is dan aan te geven wat er geplaatst moet worden: 3 fase of 1 fase kast? aantal 1 fasegroepen? kookgroepen? aantal posities in de groepenkast? extra wandcontactdoos? bellentableau in de meterkast? Door helder de basiskwaliteit te omschrijven, wordt meerwerk (al dan niet op verzoek van de huurder) voorkomen. De zonnepanelen-installateur is hier vaak duurder en minder kundig in dan de huisinstallateur, als u veel groepenkast-vervangingen verwacht is het ook een idee de huisinstallateur hiervoor in te huren (nadat de zonnepanelen-installateur heeft geconstateerd dat er een oude groepenkast zit). De afstemming in de planning is dan wel een aandachtspunt.
  • Er wordt een pv-verdeler geplaatst én er wordt werk in de groepenkast gedeclareerd. Het kan dan gaan om een alamat, een hoofdschakelaar of een vervanging. Een pv-verdeler (een kastje waarmee je op zolder de groep van de wasmachine splitst in een groep voor de wasmachine en een groep voor de zonnepanelen) is nu juist dé oplossing om zonder verder gedoe pv-panelen te installeren. Er hoeft dan niets meer in de groepenkast te gebeuren (een alamat plaatsen is zelfs onjuist, er zit in de pv-verdeler immers als beveiliging). Dus als je als installateur eerst de groepenkasten vervangt, en daarna tot het plan komt om pv-verdelers te plaatsen, dan doe je iets niet goed. En als er standaard bij elke woning een alamat gedeclareerd wordt a 60 euro, terwijl er bij 20% een pv-verdeler zit, wordt er dus ook 12 euro per woning teveel gerekend.
  • Dakdoorvoeren zijn volgens mijn bestekken onderdeel van het werk bij platte daken, en worden niet apart gedeclareerd. Je ziet dan wel eens installateurs die ofwel meerwerk willen, ofwel geen dakdoorvoer willen maken en de bekabeling dan over de gevel laten lopen; men wil een opdrachtgever laten kiezen tussen twee kwaden. Bekabeling over de gevel is vaak uitgesloten in bestek.
  • Kosten voor “no-shows”, de klant was er niet of deed niet open. In corona-tijden komt dit wat vaker voor. Echter, de installateur is hier in de lead om goede afspraken te maken: een duidelijk tijdsvak afspreken, nog een sms-je ter herinnering, …. Daarnaast is mijn ervaring dat de no-show vaker andersom is; de installateur komt niet opdagen. Bij die no-shows wordt er vaak geen vergoeding aan de huurder uitgekeerd. Mijn standaard reactie “prima als we gaan beboeten, maar laten we het dan goed registreren en wederzijds doen” leidt er meestal toe dat de claim van de installateur direct wordt ingetrokken.
  • Regie-tarieven van installateurs, waar van alles onder geschoven wordt.
  • Plaatsen extra ballast: als het woningbezit duidelijk is bij de offerte-aanvraag, kan de installateur ook vooraf inschatten wat nodig is.
  • Micro-omvormers: vaak worden hier hoge meerwerkprijzen voor gevraagd. Bespreek wanneer deze worden toegepast (bij hoeveel schaduw) en probeer grip te krijgen op de frequentie.