Wij begeleiden woningverhuurders van plan en verdienmodel, naar uitvoering, beheer en evaluatie.

1. Beleidsplan en vastgoedselectie: waar kan het, wie investeert, wat gaan we doen?

Wij verzorgen met u een scan van de voorraad en/of een beleidsnotitie:

 • Welke flats en woningen zijn geschikt?
 • Wie investeert en financiert? De corporatie, een externe, de huurder?
 • Wat is het voordeel voor de huurder, en het verdienmodel voor de verhuurder?
 • Welke risico’s, en hoe te ondervangen / in te rekenen?
 • Plan van aanpak voor uitvoering.

Wij bevragen, reiken voorbeelden aan, ondersteunen, werken uit, of lezen mee. In 2013 tot en met 2018 hebben we voor 40 woningverhuurders beleidsdocumenten en businesscases geschreven. Opdrachtgevers maken dus gebruik van reeds beschikbare modellen: financieel model, zoekcriteria geschikte woningen en flats, template-beleidsdocument. Zo raken we alle relevante vragen en komen we tot een plan op maat. Wilt u vrijblijvend de modellen en checklists ontvangen? Mail maarten@huurenergie.nl.

2. Selectie van een partij: de beste prijs-kwaliteitsverhouding

Wij verzorgen de inkoop / partnerselectie met u, als u zelf investeert of dit laat aan een derde partij:

 • Specificatie van de woningen en flats die worden aanbesteed: hoeveel panelen, hoe plaatsen, bekabelingstracés, kleurstelling, keuze omvormers en monitoring …
 • De aanbesteding. Wij geloven in prestatiecontracten voor installatie en meerjarig beheer, inclusief monitoring en een opbrengstgarantie die na een jaar gemeten wordt. Ook als u kiest voor een externe investeerder, ondersteunen we hierbij.
 • Partijselectie. Natuurlijk kennen we de markt: welke partijen zijn financieel solide, welke ervaring hebben ze, en wie bieden scherp aan? 
 • Marketingcampagnes voor huurders. Op basis van de ervaringen van diverse woningverhuurders is een “marketingset” beschikbaar: folder, aanschrijfbrief, veelgestelde vragenlijst, rekenmodel voor huurder, … Steeds meer installateurs voeren zelf de marketing voor corporaties uit. U kunt naar wens gebruikmaken van onze ervaringen, voorbeeldbrieven, folders, opleveringsdocumentatie. Of wij controleren de wervingsdocumentatie van installateurs.
 • Contractvorming en projectmanagement in de uitvoering. We regelen met u de interne processen in, controleren de kwaliteit van de uitvoering, controleren de opbrengsten van de systemen en meerwerk, voeren tevredenheidsenquêtes uit.
 • Subsidies/regelingen. Naar wens ondersteunen we bij de afhandeling van subsidies en energie-investeringsaftrek.
 • We coachen uw medewerkers on the job.
 • Wij nemen ofwel werk uit handen, ofwel leveren documenten/opleiding/coaching zodat uw projectleiders zelf het project kunnen uitvoeren. Relevante bestekken zijn opgesteld met specialisten in de zonne-energie en corporatie-branche.

We doen niet alleen aanbestedingen, we controleren ook aanbiedingen die u zelf in de markt hebt opgevraagd. In 2013 tot en met 2018 hielpen we ruim 12.000 woningen en 300 flats realiseren.

3. Projectmanagement tijdens de uitvoering: presteren de systemen goed, is het veilig geïnstalleerd en is iedereen tevreden?

We ondersteunen bij het inregelen van het beheer:

 • Inregelen van de administratieve organisatie: afmelden nieuwe energielabels, verrekenen in de servicekosten. Hiervoor liggen template-werkprocessen klaar.
 • Opleveringscontrole na pilotfase en na een jaar. Zie hier een voorbeeld van opleveringscontroles bij appartementencomplexen.
 • Monitoring van systemen op afstand voor zover gewenst (in principe valt dit onder het prestatiecontract van de aannemer) danwel enquêtes naar bewoners (doet uw systeem het nog, bent u tevreden, …)
 • Benutten van subsidies en fiscale regelingen
 • NB. Een goede adviseur maakt zichzelf overbodig. We trainen uw projectleiders/werkvoorbereiders, zodat zij zelf het werk kunnen begeleiden. En verdwijnen dan naar de achtergrond.

4. Trainingen voor projectleiders en opzichters

Op basis van onze ruime ervaring bieden we training aan projectleiders en opzichters die zelf projecten opzetten en begeleiden. In een dag reiken we veel informatie aan waarmee medewerkers zelfstandig aan de slag kunnen. Klik hier voor de mogelijkheden.

We bieden naar wens van de opdrachtgever, 100% onafhankelijk advies. De ene corporatie vraagt ons af en toe mee te kijken onder regie, de andere corporatie vraagt ons geheel te ontzorgen. Zie meer informatie over onze werkwijze en ervaring onder downloads.

Meer weten?
Neem contact op