Diensten

Wij begeleiden woningverhuurders van plan en verdienmodel, naar uitvoering, beheer en evaluatie. Klik op de onderdelen voor meer informatie.

 

1. Plan: waar kan het, wie investeert, wat gaan we doen?

Wij verzorgen met u een scan van de voorraad en/of een beleidsnotitie:

 • Welke flats en woningen zijn geschikt?
 • Wie investeert en financiert? De corporatie, een externe, de huurder?
 • Wat is het voordeel voor de huurder, en het verdienmodel voor de verhuurder?
 • Welke risico’s, en hoe te ondervangen / in te rekenen?
 • Plan van aanpak voor uitvoering.

Wij bevragen, reiken aan, ondersteunen, werken uit.

In 2013 tot en met 2015 hebben we voor 35 woningverhuurders beleidsdocumenten en businesscases geschreven. Opdrachtgevers maken dus gebruik van reeds beschikbare modellen: financieel model, zoekcriteria geschikte woningen en flats, template-beleidsdocument. Zo raken we alle relevante vragen en komen we tot een plan op maat. Wilt u vrijblijvend de modellen en checklists ontvangen? Mail maarten@huurenergie.nl.

2. Do, projecten realiseren: de beste prijs-kwaliteitsverhouding

Wij verzorgen de uitvoering met u, als u zelf investeert of dit laat aan een derde partij:

 • Specificatie van de woningen en flats die worden aanbesteed: hoeveel panelen, hoe plaatsen, bekabelingstracés, kleurstelling, …
 • De aanbesteding. Wij geloven in prestatiecontracten voor installatie en beheer, inclusief een opbrengstgarantie die na een jaar gemeten wordt. Ook als u kiest voor een externe investeerder, ondersteunen we hierbij
 • Marketingcampagnes voor huurders. Op basis van de ervaringen van diverse woningverhuurders is een “marketingset” beschikbaar: folder, aanschrijfbrief, veelgestelde vragenlijst, rekenmodel voor huurder, … U kunt naar wens gebruikmaken van onze website, voor informatie voor huurders. Zie bijvoorbeeld www.zonnighuren.nl/bouwinvest.
 • Contractvorming en projectmanagement in de uitvoering. We regelen met u de interne processen in, controleren de opbrengsten van de systemen en meerwerk, voeren tevredenheidsenquêtes uit en verzorgen de aanvraag van energie-investeringsaftrek.
 • Wij nemen ofwel werk uit handen, ofwel leveren documenten/opleiding/coaching zodat uw projectleiders zelf het project kunnen uitvoeren. Relevante bestekken zijn opgesteld met specialisten in de zonne-energie en corporatie-branche.

In 2013 tot en met medio 2016 hielpen we 4.700 woningen en 300 flats realiseren, en ondersteunden we drie verhuurders bij het vinden van een externe investeerder.

3. Check, evaluatie: presteren de systemen goed en is iedereen tevreden?

We ondersteunen bij het beheer:

 • Inregelen van de administratieve organisatie: afmelden nieuwe energielabels, verrekenen in de servicekosten. Hiervoor liggen template-werkprocessen klaar.
 • Opleveringscontrole na pilotfase en na een jaar. Zie hier een voorbeeld van opleveringscontroles bij appartementencomplexen.
 • Monitoring van systemen op afstand voor zover gewenst (in principe valt dit onder het prestatiecontract van de aannemer) danwel enquêtes naar bewoners (doet uw systeem het nog, bent u tevreden, …)
 • Benutten van step-subsidie (www.zonnighuren.nl/step)

4. Act: afspraak is afspraak

Zo nodig vertegenwoordigen we u als opdrachtgever bij problemen.

Zie meer informatie over onze werkwijze en ervaring onder downloads

Meer weten? Neem contact op