Wij ondersteunen jaarlijks 30 woningcorporaties en institutionele beleggers

De kaart geeft onze opdrachtgevers (geel corporaties, groen beleggers). Onder de kaart een greep uit onze projecten. Aan woningverhuurders geven wij graag een referentielijst met contactpersonen.

Enkele persberichten van opdrachtgevers (alfabetisch gesorteerd, bijgewerkt tm juni 2020):

Beleid en projectdefinitie

 • Opzet zonnighuren, rapport met businesscase en presentatie aan 180 corporatiemedewerkers en –managers (november 2011 – september 2012)
 • Beleidsvorming voor 40 corporaties en drie beleggers, met samen 800.000 woningen
 • Onderzoek geschikte flats en woningen voor 40 woningverhuurders (corporaties en beleggers)
 • Externe financieringstrajecten (provinciale, gemeentelijke financiering en groenfinanciering) voor 4 corporaties
 • Second opinions offertes rond “innovatieve constructies”, o.a. Herman de zonnestroomverdeler, zonnevelden, constructies met crowdfunding

Aanbesteding voor installateurs

 • 30 aanbestedingen voor zon op woningen (al dan niet met bijdrage van huurders) en flats
 • Beoordeling businesscases voor zonnepark voor een corporatie
 • Advisering bij zoeken naar externe investeerder voor 3 corporaties
 • Zav-beleid (huurder investeert zelf) voor 5 corporaties
 • Diverse projecten waarin de corporatie zelf de aanbesteding verzorgt en wij op afstand coachen en ondersteunen
 • Toetsingen offertes op prijs-kwaliteit in nieuwbouw, renovatie, bestaande bouw

Promotie onder huurders

 • Opzetten van wervingscampagnes
 • Toetsen van wervingsmateriaal van installateurs

Projectmanagement en evaluatie

 • Evaluatie rond functioneren van zonne-energieinstallaties
 • Alsnog inkopen van monitoring voor systemen die dit niet hadden
 • Technische controle opgeleverde installaties, en training medewerkers van verhuurders
 • Verzorgen energie-investeringsaftrek voor 12 corporaties
 • Verzorgen step-subsidie voor diverse corporaties (kansen signaleren, zorgen voor opname vooraf, opname achteraf in samenwerking met uw energielabel-maker).