Projecten

Wij ondersteunen jaarlijks 30 woningverhuurders

Hierbij een greep uit onze projecten. Aan woningverhuurders geven wij graag een referentielijst met contactpersonen.

Enkele persberichten van opdrachtgevers (alfabetisch gesorteerd, bijgewerkt tm juli 2018):

Beleid en projectdefinitie (bijgewerkt tm 2014)

 • Opzet zonnighuren, rapport met businesscase en presentatie aan 180 corporatiemedewerkers en –managers (november 2011 – september 2012)
 • Beleidsvorming voor 35 corporaties en drie beleggers, met samen 600.000 woningen (gestart vanaf oktober 2012)
 • Onderzoek geschikte flats en woningen voor 40 woningverhuurders (corporaties en beleggers)
 • Externe financieringstrajecten (provinciale, gemeentelijke financiering en groenfinanciering) voor 4 corporaties
 • Second opinions offertes rond “innovatieve constructies”, o.a. Herman de zonnestroomverdeler, zonnevelden, constructies met crowdfunding

Aanbesteding voor installateurs  (bijgewerkt tm 2014)

 • Aanbesteding met 450 woningen en 40 flats voor 1 corporatie in Regio Zuid-Holland (december 2013 uitvraag in de markt)
 • Aanbesteding met 1200 woningen en 50 flats voor 7 corporaties in Overijssel (gegund oktober 2013) + Communicatie
 • Aanbesteding voor een belegger met 1500 woningen (gegund januari 2014)
 • Aanbesteding voor twee beleggers met 3 flats en 2.000 woningen aan te schrijven (gegund september 2014)
 • Aanbesteding voor collectieve voorzieningen voor flats voor 3 corporaties
 • Aanbesteding voor eengezinswoningen voor 5 corporaties
 • Beoordeling businesscases voor zonnepark voor een corporatie
 • Advisering bij zoeken naar externe investeerder voor 3 corporaties
 • Zav-beleid (huurder investeert zelf) voor 5 corporaties
 • Diverse projecten waarin de corporatie zelf de aanbesteding verzorgt en wij op afstand coachen en ondersteunen

Promotie onder huurders (bijgewerkt tm 2014)

 • O.a. Werving onder 1.200 huurders van een belegger (geschiktheid woningen nagaan, brieven en website, inloopbijeenkomsten, vragen mail/telefoon, nabellen) (opdrachtgever volledig ontzorgd)
 • O.a. werving onder 3.000 huurders van 6 woningcorporaties en 1 belegger (verschillende taakverdeling tussen corporatie en ons)
 • Ook communicatie-advies bij gratis plaatsing van zonnepanelen (woonstichting Hulst, Kennemerwonen)

Projectmanagement en evaluatie (bijgewerkt tm 2014)

 • Evaluatie rond functioneren van zon voor collectieve voorzieningen voor 15 flats bij 1 corporatie
 • Aanbesteding monitoring en beheer bij 30 flats gerealiseerd in periode 2010-2013 (beheer was nog niet geregeld)
 • Technische advisering rond keuze nieuwe leverancier zonnepanelen (Stadlander, nieuwe tranche 300 woningen)
 • Technische controle opgeleverde installaties, en training medewerkers van verhuurders
 • Verzorgen energie-investeringsaftrek voor 8 corporaties
 • Verzorgen step-subsidie voor 4 corporaties (kansen signaleren, zorgen voor opname vooraf, opname achteraf in samenwerking met uw energielabel-maker).