"Rendement voor huurder, verhuurder en milieu"

Zonnig Huren is de grootste onafhankelijke adviseur voor woningcorporaties en beleggers

Woningcorporaties

De beer is los. Steeds meer huurders vragen om zonnepanelen. De investering rendeert. Welke keuzes maken corporaties?

Huurders

Heeft u een brief van uw verhuurder ontvangen met aanbod voor zonne-energie? Klik hier voor Bouwinvest of hier voor Centrada.

Wij adviseren geen huurders. Wel geven we tips hoe u, samen met de corporatie, uw zonne-energie-ambitie kunt verwezenlijken.

Marktpartijen

Wij werken volledig onafhankelijk van marktpartijen; dus geen percentages, gezamenlijke promoties, etcetera. Wilt u uw dienstverlening aan ons kenbaar maken? Klik hier.