Wij adviseren geen huurders. Wel geven we tips hoe u, samen met de corporatie, uw zonne-energie-ambitie kunt verwezenlijken.

Uw aanvraag wordt wellicht kansrijk indien u:

  • in een eengezinswoning woont die al goed geïsoleerd is, en de komende jaren niet verkocht wordt
  • voldoende dakoppervlak heeft (voor 6 panelen heeft u 9 m2 nodig)
  • op voorhand aangeeft bereid te zijn een bijdrage te betalen in de huur of servicekosten, vaak gaat het om 50 tot 75% van de opbrengsten
  • medebewoners ook kunt mobiliseren
  • deze maatregel gecombineerd kan worden bij aanstaand (dak-)onderhoud.

 

Mocht u lang in uw woning blijven wonen en over voldoende middelen beschikken, dan kunt u ook overwegen om een aanvraag voor een Zelf Aangebrachte Voorziening in te dienen. Steeds meer corporaties stellen hiervoor beleid op. Download hier wat corporaties zoal eisen als u zelf investeert. Voor flats kunnen zonnepanelen nu helaas alleen nog gebruikt worden voor de collectieve voorzieningen (lift, galerijverlichting e.d.). Als u zelf op het dak wilt staat de corporatie dat meestal niet toe.

Wij kunnen hierin niets voor u betekenen. Wij adviseren alleen woningcorporaties op hun verzoek. Voor vragen kunt u terecht bij de woonbond.