De zonne-energie potentie van uw corporatie in drie minuten

Veel corporaties willen weten wat de investeringspotentie in zonne-energie is. Met deze excelsheet rekent u dit simpel uit. Wat u nodig hebt is het aantal vhe’s van de corporatie, uitgesplitst naar type bezit.Ā De excelsheet rekent op basis van ervaringscijfers rond technische haalbaarheid en investeringsniveaus, de potentie uit in euro’s.