MCorpeleijn

Zonnepanelen op flats: hoeveel panelen per appartement en hoe bekabelen?

Posted on 27 nov, 2019 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Steeds meer corporaties willen zonnepanelen naast eengezinswoningen, ook toepassen op appartementencomplexen. Veel lagere flats (3 tot 4 hoog) lenen zich goed voor het plaatsen van 4 tot 8 panelen per appartement. Twee zaken zijn echter essentieel. Hoe (wanneer) wordt de kabel aangelegd? In het kort zie ik drie mogelijkheden: Door het portiek. Met name voor wat oudere portieken waar toch al allerlei bekabeling is aangebracht in het portiek, is dit een optie. Het voordeel is evident; niet iedereen hoeft mee te doen en de corporatie kan dus makkelijk een bijdrage vragen op basis van het...

Read More

60.000 woningen krijgen zonnepanelen in 1 jaar, randstad loopt achter

Posted on 27 nov, 2019 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Branchevereniging Aedes heeft cijfers gepubliceerd over het aantal woningen met zonnepanelen.  Met 60.000 woningen erbij, stijgt het aantal woningen met zonnepanelen naar 7.3%. De verschillen per provincie zijn echter groot: De drie randstedelijke provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland hebben een aantal excuses. Het laagste percentage grondgebonden woningen (waar het makkelijker is om panelen te plaatsen), een relatief hoge energie-index dus nog voldoende isolatie-behoefte. Ook was het tot twee jaar geleden niet mogelijk zonnepanelen buiten de huur te verrekenen, terwijl hier vaak geen...

Read More

De zonne-energie potentie van uw corporatie in drie minuten

Posted on 21 nov, 2019 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Veel corporaties willen weten wat de investeringspotentie in zonne-energie is. Met deze excelsheet rekent u dit simpel uit. Wat u nodig hebt is het aantal vhe’s van de corporatie, uitgesplitst naar type bezit. De excelsheet rekent op basis van ervaringscijfers rond technische haalbaarheid en investeringsniveaus, de potentie uit in euro’s....

Read More

Focus in mijn zonne-energie-activiteiten

Posted on 21 nov, 2019 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Op 15 maart 2012 kwam “Zonnig Huren” op het NOS-journaal. “Twee-en-twintig woningcorporaties gaan samen mogelijkheden voor grootschalig gebruik van zonnepanelen op huurwoningen onderzoeken.” De dag erna ontploften mijn telefoon en mailbox. Ik bedacht me het risico te lopen de rest van mijn leven “die jongen van de zonnepanelen” te zijn. Eind 2019, ruim zeven jaar later, ben ik 40 aanbestedingen verder. Een heleboel corporaties en beleggers hebben zonne-energie omarmd, en het was een prachtige taak daar een bijdrage aan te leveren. En dat is het nog steeds....

Read More

Zonnepanelen bij nieuwbouw en renovatie: verdeling tussen aannemer en pv-installateur

Posted on 4 sep, 2019 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Steeds meer corporaties hebben een “preferred supplier” voor zonnepanelen. Een partij die weet wat hij doet, installaties netjes achterlaat, inclusief monitoring en beheer, voor een scherpe prijs. Die partij is vaak actief in de bestaande bouw. Bij nieuwbouw en renovatie zijn panelen echter vaak een sluitpost van een veel grotere investering. En dus zijn de prijzen hoger (marge voor alle partijen in de keten), is het personeel minder ter zake kundig (veel brand bij indak-systemen van pas opgeleverde woningen), en is monitoring en meerjarig onderhoud niet geregeld. De vraag die ik...

Read More

Valbeveiliging en zonnepanelen; afstemmen en vooruit denken

Posted on 4 sep, 2019 in MCorpeleijn, Zonnighuren

De goedkoopste oplossing voor valbeveiliging is vaak één lijn over het midden. Precies die oplossing maakt helaas het plaatsen van panelen erg lastig. Panelen moeten immers ongeveer 2 meter uit de kant geplaatst worden, en ook met enige afstand tot de valbeveiliging (30 cm? 50 cm? Wie de valbeveiliging keurt, mag het zeggen. Het valt me op dat verschillende valbeveiligingsadviseurs hier verschillende adviezen over geven). Stel dat het dak 8 meter diep is, dan hou je (beide kanten 2 meter uit de rand en 2* 50 centimeter van de valbeveiligingslijn) 2 stroken van 1,5 meter voor de panelen over....

Read More