MCorpeleijn

Aedes: zonnepanelen niet meer rendabel – maar is dat wel zo?

Posted on 7 okt, 2020 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Aedes vereniging van woningcorporaties stelt “Zonnepanelen zonder saldering onrendabel voor woningcorporaties”, en vraagt de kamer om extra overheidssteun. Dit doet men op basis van onderzoek van bureau Facton. Uit eerste lezing van het rapport concludeer ik dat de schrijvers een aantal essentiële zaken hebben gemist. Deze vat ik hieronder samen. Daarbij is het jammer dat ze hun excelsheet niet online brengen. Daarmee zijn de berekeningen niet te controleren. Wat blijft is het gevoel dat Aedes met dit schrijven weliswaar hard stelling neemt in de lobby, zoals men ook al eerder...

Read More

Zonnepanelen blijven maar beter worden (?)

Posted on 1 sep, 2020 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Panelen kregen de afgelopen jaren steeds meer vermogen per vierkante meter. Eind 2012 legde ik op mijn vorige woning panelen met 250 wattpiek vermogen van 0.99 x 1,69 meter. Volgende week komen op mijn nieuwe woning panelen van 320 wattpiek met dezelfde afmetingen. Een stijging van 28% in 8 jaar, dus 4% per jaar. En de ontwikkelingen gaan door: De grootschalige vervanging van polykristallijn naar monokristallijn is ingezet. Dit heeft geleid tot efficiëntere cellen (perc-zonnecellen). Cellen kunnen tegenwoordig door de helft gesneden of overlappend (shingled) worden toegepast. Dubbelzijdige...

Read More

Welke omvormer kiest u?

Posted on 26 aug, 2020 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Een veelgestelde vraag: welk type omvormer kan ik kiezen voor mijn project? In dit blog geef ik een aantal adviezen. Wat zijn de verschillen? De onderstaande tabel geeft een vergelijking van de meest voorkomende typen omvormers, deze werk ik hierna uit. Criteriumstring-omvormermicro-omvormerspoweroptimizers 1. Brandrisicomin: geen oplossing+ geen gelijkstroom? vlamboogdetectie 2. Komt er een kast in de woning?janeeja 3. Schaduwoplossing?neejaja 4. Monitoring per paneel mogelijk?neekan, duurkan, duur 5. Garantieperiode5, met meerprijs 10 jaar10 tot 20 jaar12 jaar op de omvormer, 25 jaar op de...

Read More

Vogelnesten onder de panelen; voorkomen of genezen?

Posted on 26 aug, 2020 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Foto links: vogelnest achter de panelen. Foto rechts: bescherming tegen vogelnesten (BirdBlocker) Met verhalen in de media over brand, is het een logische angst van bewoners. Vogels maken nesten, nesten zijn van hout, en hout kan gaan branden. In de praktijk blijkt dat vogels vooral schade aan de panelen en daarmee verminderde opbrengst veroorzaken, maar geen brand. Bij de 0.014% bekende systemen met brand in 2018, kwam dit vooral door in-dak-panelen zonder voldoende ruimte achter de panelen.  Derhalve is de keuze die de corporatie kan maken: voorkomen of genezen. Voorkomen: bij het plaatsen...

Read More

30 september: training zonne-energie-projecten begeleiden voor corporatie-medewerkers

Posted on 11 jul, 2020 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Zonne-energie-projecten worden groter, en komen bij elke nieuwbouw/renovatie wel voor. Met berichtgeving in de media over brand bij zonnepanelen, vragen rond de saldering etcetera gaan steeds meer corporaties serieus letten op de keuzes die ze maken.  Om de medewerkers die deze taak krijgen daarin te ondersteunen, biedt Zonnig Huren trainingen aan. Doel is dat deelnemers praktische handvatten krijgen om: keuzes te maken in projectvoorbereiding de uitvoering van zonne-energie-projecten aan te sturen de opleveringen van woningen te controleren. Sinds december 2018 gaven we 14 trainingen, met...

Read More

Aanpassing salderen, en welke bijdrage is nog reëel

Posted on 23 jun, 2020 in MCorpeleijn, Zonnighuren

De saldering wordt aangepast, althans er vanuitgaand dat de kamer instemt met het voorstel van de minister. Aedes en de Woonbond roeren zich, de tweede kamer stelt nog kritische vragen en dient zelfs moties in. Maar het zal wel doorgaan. En wat betekent dat nu: voor de huurder; houdt deze voordeel als de saldering wegvalt voor de corporatie: wat blijft er over van uw rendement, als u uw verdienmodel aanpast? Met dit rekenmodel kunt u het zelf uitrekenen. Kort en goed alvast de conclusies als u nu ongeveer 2,70 euro per paneel vraagt, en dit niet indexeert, verwacht ik een voldoende rendement...

Read More