Btw-aftrek óók op bijkomende kosten – tot vijf jaar terug

Woningcorporaties en beleggers wisten (als het goed is) al dat btw op investeringen in zonnepanelen aftrekbaar is. Het gaat dan om situaties waarin een bijdrage gevraagd wordt aan huurders, via de servicekosten. Over de bijdrage moet btw worden afgetrokken, over investeringen en onderhoudskosten kan btw worden afgetrokken. In dit blog ga ik hier uitgebreid op in.

Onlangs echter hebben de Belastingdienst (mondeling) én 2 accountantskantoren schriftelijk (BDO en Flantua) bevestigd dat btw ook kan worden afgetrokken over bijkomende kosten. Het kan dan gaan om (niet limitatief):

  • advieskosten rond beleidsvorming, aanbesteding, projectmanagement, kwaliteitscontrole, zoals van mijn bureau
  • interim-projectleiders (voor het deel van hun werk dat ze besteden aan zonne-energie)
  • ingehuurde juristen
  • constructie-onderzoeken
  • werkzaamheden aan meterkasten of leidingtracé’s van derden, om het plaatsen van zonnepanelen mogelijk te maken
  • etcetera.

Btw-aangiftes kunnen herzien worden over het lopende jaar en de afgelopen vijf jaar. Dus bij schrijven van dit blog gaat het om de kosten vanaf 1-1-2017. Zie hier op de site van de Belastingdienst.

Hoe zit het precies?

De algemene regel is: btw op kosten is aftrekbaar indien de kosten direct gerelateerd zijn aan de btw belaste prestatie (in dit geval: het verhuren van zonnepanelen aan huurders). die de corporatie levert.

Hoewel in de communicatie van de belastingdienst op haar website, kosten voor advies en projectleiding niet worden genoemd, volgt uit de wet de wet dat de btw op deze kosten in aftrek kan worden gebracht als deze volledig toegerekend kunnen worden aan de btw-belaste verhuur van de zonnepanelen.
De corporatie zou dus moeten kunnen aantonen dat opgevoerde kosten onder die noemer vallen.

Als er bijvoorbeeld een projectleider is ingehuurd die voor de helft van zijn tijd bezig was met een zonne-energieproject, dan mag de helft van die btw worden afgetrokken.

Houdt er rekening mee dat indien er uiteindelijk wordt gekozen om toch geen panelen aan te bieden, of geen bijdrage voor de panelen te vragen, de vooraftrek met terugwerkende kracht vervalt.

De twee accountants zien geen noodzaak hiervoor een ruling van de belastingdienst aan te vragen.

Nieuw btw-plan op komst

Per januari gaat waarschijnlijk het nultarief gelden voor btw op investeringen in zonne-energie. Terugvragen van btw is dan niet meer nodig. En voor corporaties die nu geen bijdrage vroegen aan huurders, en dus geen btw konden aftrekken, is dit een heel prettige maatregel. Over de precieze uitwerking is nog één en ander te doen. In een later blog zal ik hier op terugkomen.

Het ligt in ieder geval voor de hand om tot eind van dit jaar eens met de stofkam door de projecten heen te gaan. Waar is bijdrage gevraagd voor panelen, en is daar de btw al teruggevraagd (denk bijvoorbeeld aan nieuwbouw en renovaties waar zonnepanelen onderdeel waren van de totale factuur van de aannemer)? Welke kosten komen allemaal in aanmerking? Etcetera.