Meterkasten en dubbele belasting

Wanneer een pv-systeem wordt aangesloten op de groepenkast, is er een (heel kleine) kans op overbelasting van de groepenkast. Stel een 40 Ampere 1fase-kast krijgt een 3 kW pv-omvormer. Dan kan het zo zijn dat tegelijkertijd de panelen 13 Ampère opwekken, én de rest van de groepen 40 Ampère vragen. Dit leidt dan niet tot het afschakelen van de beveiliging, maar wel kunnen het railsysteem en de aardlekschakelaar overbelast worden.

Installateurs weten dat en gaan steeds vaker (na opdracht) vragen stellen, hoe corporaties hiermee om willen gaan. Ze verwijzen naar NPR 5310, artikel 5.3.3. Ze hebben natuurlijk óók een oplossing, namelijk het vervangen van de aardlekschakelaars door bijvoorbeeld aardlekautomaten. Want een aardlekautomaat plaatsen kunnen ze wel. Meerwerk!

Naar mijn mening dienen corporaties op lange termijn te kijken. De kans dat er met de huidige installaties langdurig meer dan 40 Ampère op de kast komt te staan en dit leidt tot problemen, is echt heel klein. Wel neemt dit risico toe met nieuwe installaties die lang en veel stroom vragen. Denk aan elektrische laadpunten, warmtepompen, … en allerlei installaties die de huurder zelf heeft (airfryer, elektrische oven, inductiekookplaat, …).

Op termijn zullen corporaties dus moeten overwegen om de meterkasten überhaupt te vervangen, vaak door 3-fase-modellen. En dit wil men in de regel bij een “echte” e-installateur regelen voor alle woningen, niet bij de zonne-energie-leverancier.

Ondertussen is goed te beseffen dat de NPR 5310 een praktijkrichtlijn is. Dit is dus geen wet.

Zie hier een aardig artikel van ABB met schema’s en producten t.a.v. de genoemde problematiek.