Energie-investeringsaftrek op flats: alles of niets

Posted on 2 feb, 2017 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Boven 25.000 wattpiek: energie-investeringsaftrek

De meeste woningcorporaties betalen nu of binnen negen jaar vennootschapsbelasting (hoe dit voor uw corporatie zit, weet uw financiële collega ongetwijfeld). Daarmee is energie-investeringsaftrek interessant, want dit levert een aftrekpost voor de vennootschapsbelasting op. Deze regeling wordt elk jaar aangepast met een nieuwe energielijst. In 2016 en 2017 kan voor zonne-energie-installaties met meer dan 25.000 wattpiek (doorgaans ongeveer 95 panelen) per energiemeter 0.75 euro per wattpiek gemeld worden (zie onderstaande tekst, uitsnede uit energielijst 2016, 2017 is gelijk). Dit geeft, bij een aftrek van 10 %, een voordeel van minimaal 1.875 euro (25.000 * 0.75 * 10 %). Dit is ongeveer 5 % van de totale investering. Deze installaties zien we in de praktijk bij flats met een energiegebruik voor de collectieve meter boven 20.000 kWh.

Door deze scherpe grens doet zich een gekke kans voor: bij 24.999 wattpiek krijgt u niks, bij 25.000 wattpiek krijgt u 1.875 euro.  Het is interessant om, zeker bij projecten waar meerdere meters van zon worden voorzien, na te gaan wat het effect is van het plaatsen van meer zonnepanelen op de aftrekmogelijkheden.

Combinatie van regelingen

De energie-investeringsaftrek kan worden gecombineerd met step-subsidie. Immers, panelen op de collectieve meter tellen ook mee voor individuele labels, zie dit document. Step-subsidie geeft vaak veel meer subsidie (zie www.zonnighuren.nl/step).

Aanvragen is simpel maar doen we desgewenst voor u

Het aanvragen van energie-investeringsaftrek is bijzonder simpel, u hebt alleen e-herkenning nodig. Hier vindt u een voorbeeld van een ingevulde aanvraag. Heeft u geen e-herkenning en/of wilt u dit uitbesteden? Voor 300 euro exclusief btw verzorgen wij de aanvraag en beantwoorden we vragen van RVO.

 

 

Tekst energielijst 2016 (2017 ongewijzigd), RVO:

Duurzame elektriciteitsopwekking 251102 [W] [gewijzigd]

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking

Bestemd voor: het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen, en bestaande uit:

  • panelen met fotovoltaïsche zonnecellen met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 25 kW, die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of minder,
  • aansluiting op het elektriciteitsnet,
  • (eventueel) actief zonvolgsysteem (eventueel) stroom/spanningsomvormer,
  • (eventueel) accumulator.

Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, is € 750 per kW piekvermogen. Voor het bepalen van het gezamenlijke piekvermogen van de panelen met fotovoltaïsche zonnecellen dient het samenstel van nieuwe voorzieningen te worden genomen waarbij onder een samenstel van nieuwe voorzieningen wordt verstaan: alle aanwezige nieuwe middelen die onderling met elkaar verbonden zijn voor de productie van elektriciteit opgewekt door middel van panelen met fotovoltaïsche zonnecellen. Aanwijzing voor het invullen van het aanvraagformulier:

* bij het aantal bedrijfsmiddelen vult u het aantal kW piekvermogen van de zonnepanelen in;

* bij aanschaffingskosten per bedrijfsmiddel vult u het bedrag per kW piekvermogen in. Als dit bedrag hoger is dan het maximale bedrag, dan vult u het maximum bedrag van € 750/kW piekvermogen in.

foto maartenMaarten Corpeleijn (1979) adviseert op jaarbasis 25 woningcorporaties en beleggers rond de uitrol van zonne-energie. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering, tot training en coaching. Zonnig Huren is de grootste onafhankelijke adviseur op dit gebied.

Op zonnighuren.nl vindt u veel artikelen, en onze referenties en dienstverlening.
Reactie op / vragen over dit blog zijn welkom op: maarten@huurenergie.nl