Monitoring opbrengsten; krijgt u wat u mocht verwachten?

Elke “grote speler” rond zon in de corporatiesector heeft inmiddels een eigen monitoringsportal om de opbrengsten van systemen op afstand te controleren.

En de conclusie? Die is (bijna) altijd dat alles helemaal goed gaat. Toch valt daar wel eens wat op af te dingen. Ik kom na controle van een paar portals tot een lijstje van controlepunten:

 1. Staan alle woningen in de portal?
 2. Klopt de opbrengst die in de portal wordt genoemd met wat de meter in de woning aangeeft?
 3. Komt er analyseerbare data uit? Voor controle- en rapportage-doeleinden is prettig als uit de online-portals een excelsheet te downloaden is met voor alle woningen het adres, vhe-nummer, installatiedatum, rapportagedatum, verwachte opbrengst en werkelijke opbrengst voor verschillende perioden, bijvoorbeeld a) van installatie tot heden, b) het afgelopen hele jaar c) de afgelopen hele maand.
 4. Wat is de verwachte opbrengst waar van wordt uitgegaan? Van belang is dat voor elke woning een verwachte opbrengst wordt bepaald. Dit gebeurt aan de hand van de zoninstraling, de verwachte zonuren tussen wanneer de installatie in gebruik is genomen en de huidige dag, en de oriëntatie en hellingshoek van de installatie. Van belang is dat hierbij rekening wordt gehouden met de werkelijke instraling. Deze was in 2018 en 2019 hoger dan eerdere jaren. Door te kijken naar de verwachte opbrengst in kWh per wattpiek vermogen, is duidelijk hoe hoog de installateur de lat legt voor haar installaties.
 5. Welke prognose is aan huurders gegeven?
 6. Voldoet de werkelijke opbrengst in een bepaalde periode aan de verwachte opbrengst, en aan de aan huurders afgegeven prognose? Hierbij onderscheid te maken tussen de volgende categorieën:
  1. de installaties voldoen, of zitten boven de prognose
  2. door een communicatiefout zijn er over een bepaalde periode geen meetgegevens
  3. de installaties lever(d)en een periode geen stroom op, bijvoorbeeld als gevolg van het uitvallen van een aardlekautomaat of  omvormer. Welke actie is hierop ondernomen (logboek)?
  4. de installaties leveren minder op, bijvoorbeeld door schaduw of een mankement. Welke actie is hierop ondernomen.

Als het goed is heeft de installateur een helder beheerplan wat te doen bij:

 • communicatiefouten tussen meter en portal,
 • geen opbrengsten door een storing: bijvoorbeeld eerst bellen, en dan zonodig langsgaan. Als een aardlekschakelaar een keer uitstaat, kan een bewoner die weer aanzetten. Echter, als dit vaker gebeurt is er iets aan de hand in de installatie. Van belang dus dat dit gelogd wordt.
 • te lage opbrengsten. Vaak wordt dan gezegd dat dit komt door schaduw. Hierbij is van belang of de installateur dit vooraf heeft geconstateerd, en hier rekening mee heeft gehouden. Bijvoorbeeld door het adviseren van huurders dat de opbrengst  lager wordt, een bepaalde boom een probleem is, door het aanbieden van micro-omvormers of poweroptimizers, ….

Wilt u een onafhankelijke controle of de installaties naar behoren functioneren, en het beheer deugdelijk is ingericht? Ik ondersteun u hier graag bij.