Het net kan alles aan – nee dus. Ruim vooraf even checken bij de netbeheerder

“Het net kan alles aan” denken we vaak bij plaatsen van zonnepanelen. Nee dus. Met name als hele straten een aantal panelen per woning krijgen, kan de netcapaciteit kritisch worden.  In Groningen ging het al mis. En een opdrachtgever in landelijk gebied kreeg onlangs te horen dat in de helft van haar bezit het niet zou passen.Wat gaat er mis en hoe kan je dit voorkomen?En wie moet je dan bellen?

Wat gaat er mis? Bij de aanleg van elektriciteitsnetten is in het verleden geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat woningen via zonnepanelen energie terug zouden gaan leveren aan het net. De problemen ontstaan op het moment dat de zon behoorlijk schijnt. Als de installaties energie terug willen geven aan het elektriciteitsnet, loopt de netspanning op en schakelen de installaties zichzelf uit. Dat kost de bezitters van zonnepanelen niet alleen geld, het is ook niet goed voor de productie van groene stroom.” Dit gebeurt vooral in gebieden waar nog relatief dunne kabels in de grond liggen, in combinatie met veel zonnepanelen. De ellende van zonnepanelen is dat als in een straat de zon schijnt, ze allemaal tegelijkertijd stroom leveren. Als er op datzelfde moment weinig verbruik is, is de teruglevering groter dan het net aankan.

Hoe kan je dit voorkomen? Netbeheerders zijn heel blij als corporaties ruim voordat ze veel zonnepanelen gaan plaatsen, even contact opnemen. Het sturen van een excelsheet met straten/huisnummers en vermogen van de systemen volstaat. Bij vraaggestuurde projecten, waar dus nog niet bekend is wie meedoen, adviseer ik te rekenen met bijvoorbeeld 70% van het maximale vermogen per straat. Dus als bewoners maximaal 8 panelen van 320 wattpiek kunnen kiezen, is de verwachting maximaal 8 * 320 * 70% = 1.792 wattpiek per woning. Met die data kan de netbeheerder rekenen. De reactie van Liander was bijzonder vriendelijk en constructief. “Allereerst wil ik even zeggen dat het heel goed is dat je deze vraag hebt gesteld aan Liander. We moeten een nieuwe transformatorruimte stichten, en een nieuw stukje kabel. Daar zijn vergunningen voor nodig. In verband met vergunningen gemeente duurt dat een half jaar.”

En als ik niks doe? Als u wacht met aanmelden van de panelen op energieleveren.nl (dat kan pas na installatie), is de netbeheerder per definitie te laat met dit soort voorzieningen. Dan zijn uw huurders op een flinke zomerdag niet tevreden. Want dan gaat de zon wel op, maar levert het bij hen niets op.

Hoe lang heeft de netbeheerder nodig om het netwerk op niveau te brengen? Dat ligt er aan wat er moet gebeuren. Het aanpassen van een wijkkastje is een makkelijkere ingreep dan het vervangen van kabels. Netbeheerders kunnen inzicht geven in wat er moet gebeuren, en wanneer men dat kan doen. Als de corporatie dan wat schuift in de (meerjarige?) planning, kan de corporatie nog steeds panelen aanbieden. Alleen de ene straat komt dan wat eerder, en de straten waar de netbeheerder wat moet doen komt later.

Wat kan ik nog meer regelen met de netbeheerders? Het is ook fijn om samen met de netbeheerder te kijken waar oude  meters zitten, die niet kunnen terugdraaien, en of aanmeldingen op energieleveren.nl goed doorkomen. Ook dat gaat in veel projecten niet goed, en dan kunnen de huurders opbrengsten mislopen. 

Wie moet ik hebben bij de netbeheerders?