Het net kan alles aan – nee dus. Ruim vooraf even checken bij de netbeheerder

Posted on 23 feb, 2017 in MCorpeleijn, Zonnighuren

“Het net kan alles aan” denken we vaak bij plaatsen van zonnepanelen. Nee dus. Met name als hele straten een aantal panelen per woning krijgen, kan de netcapaciteit kritisch worden.

In Groningen ging het al mis.  “De problemen ontstaan op het moment dat de zon behoorlijk schijnt. Als de installaties energie terug willen geven aan het elektriciteitsnet, loopt de netspanning op en schakelen de installaties zichzelf uit. Dat kost de bezitters van zonnepanelen niet alleen geld, het is ook niet goed voor de productie van groene stroom.”

Netbeheerders als Liander zijn dan ook heel blij als corporaties ruim voordat ze veel zonnepanelen gaan plaatsen, even contact opnemen. Het sturen van een excelsheet met straten/huisnummers en vermogen van de systemen volstaat. De reactie van Liander was bijzonder vriendelijk en constructief. “Allereerst wil ik even zeggen dat het heel goed is dat je deze vraag hebt gesteld aan Liander. We moeten een nieuw transformatorruimte stichten, en een nieuw stukje kabel. Daar zijn vergunningen voor nodig. In verband met vergunningen gemeente duurt dat een half jaar.”

Als u wacht met aanmelden van de panelen op energieleveren.nl (dat kan pas na installatie), is de netbeheerder per definitie te laat met dit soort voorzieningen. Dan zijn uw huurders op een flinke zomerdag niet tevreden. Want dan gaat de zon wel op, maar is het bij hen voor niets.

foto maartenMaarten Corpeleijn adviseert met het team Zonnig Huren op jaarbasis 25 woningcorporaties rond de uitrol van zonne-energie. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering.
Zonnig Huren is de grootste onafhankelijke adviseur op dit gebied.

Op zonnighuren.nl vindt u veel artikelen, en onze referenties.”
Reactie/vragen: mail maarten@huurenergie.nl