Wat als de meter niet terugdraait….

In dit artikel leg ik uit wat de risico’s zijn van het niet wisselen van een oude energiemeter, en hoe hierover gecommuniceerd kan worden aan huurders.

Veel installateurs zweren bij een draaischijfmeter. De gedachte is dat huurders zo altijd beschermd zijn tegen het wegvallen van de saldering. Immers: de nieuwe slimme meter heeft 4 telwerken en registreert de levering-dag, levering-nacht, teruglevering-dag en teruglevering-nacht. De oude meter draait terug als er meer wordt opgewekt dan verbruikt. En dat ziet de rijksoverheid niet, en dus saldeer je sowieso.

Echter, die gedachte klopt niet (altijd)…

De ferrarismeter draait vaak wel achteruit, maar is daar niet voor gemaakt en geijkt. Je weet dus niet of hij terugdraait en zoja, of hij hard genoeg terugdraait. De enige manier om daar achter te komen is in de praktijk te testen; ga op een zomerse dag in de meterkast zitten en kijk of de meter terugloopt. De “oude slimme meters” (destijds onder andere door Oxxio verkocht) kunnen helemaal niet terugdraaien.

En dan gaat het dus mis voor de huurder, want die mist opbrengsten.
Omdat een gemiddelde huurder de helft van de stroom teruglevert, gaat het snel om forse bedragen.

Hoe dit dan op te lossen? De installateur is gehouden om de installatie aan te melden op energieleveren.nl, waarna de netbeheerder checkt of de meter vervangen moet worden en zonodig een gratis slimme meter aanbiedt. Dat klinkt prachtig.

Echter, in de procedure gaat het vaak mis:

 • het aanbieden van een slimme meter door de netbeheerder gebeurt uitsluitend per email. Derhalve is van groot belang dat de installateur de aanmelding op energieleveren.nl doet met een correct emailadres van de huurder, danwel zelf de mails controleert en berichten over te vervangen meters kortsluit met de huurders.
 • corporaties hebben vaak slechts van de helft van de huurder een werkend mailadres.
 • huurders zijn nogal eens wantrouwend in het afgeven van hun mailadres aan installateurs.
 • installateurs zijn in de regel niet heel enthousiast om huurders uit te leggen dat het in hun belang is dat ze een goed emailadres afgeven. Ook registreren installateurs niet standaard welke meter er in de woning zit.
 • zelfs als het goede mailadres wordt doorgegeven, kan het nog misgaan. De mail van de (aannemer van de) netbeheerder aan de huurder kan in de spambox komen, of niet worden gelezen of begrepen door de huurder.

Wat is hier dan aan te doen?

 • overleg voorafgaand aan een project met de installateur over een efficiënt proces
 • verstrek alle beschikbare emailadressen van huurders aan de installateur (wel even een bewerkersovereenkomst tekenen)
 • leg aan huurders uit waarom het in het belang is van de huurder dat deze een emailadres afgeeft
 • controleer of de installateur hier naar vraagt en uitlegt waarom het nodig is
 • laat de installateur registreren welke meter in de woning aanwezig is
 • vraag de installateur om bij woningen waar hij geen mailadres heeft, aan te melden met een eigen mailadres (bv. corporatieonsdoel@installateur.nl). De installateur kan dan zelf in de gaten houden bij welke woningen een meterwissel nodig is, en die informatie doorbellen naar de bewoners. Er zijn overigens ook installateurs die dit voor alle woningen standaard doen. Als het mailadres niet nodig is voor monitorings-account, hoeft de installateur in dat geval ook geen emailadressen op te vragen.
 • controleer aan het einde van het project bij welke woningen een oude meter aanwezig was, en of die meter vervangen is. Dit kan door navraag bij bewoners, ofwel door de netbeheerder te vragen. De meeste netbeheerders zijn bereid om dat soort informatie aan corporaties te verstrekken, bij Stedin is hier een mailadres voor (FM_support@stedin.net), bij Liander en Enexis moet het via accountmanagers. De netbeheerders willen dan wel een bestand met eancodes hebben, dus dat betekent wat opzoekwerk voor de corporatie of installateur op deze site
 • Besteed in een opleveringsbrief en documentatie aandacht aan de noodzaak van het vervangen van meters.