Collectieve meters: saldering, accu’s en de capaciteit van de aansluiting

Collectieve meters: angst voor wegvallen saldering, oplossingen?

Nu het wegvallen van de saldering nog steeds boven de markt hangt, zoeken corporaties naar innovatieve oplossingen. Bij eengezinswoningen gaat het vooral om een nette communicatie naar huurders over de risico’s, en ook wordt vaak gekozen voor niet al teveel zonnepanelen. Bij de collectieve meters van appartementen is de teruglevering vaak erg groot, ongeveer 70%. De vraag is dan of een accu hierin verlichting kan brengen. Voor een grote corporatie heb ik onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het verdienmodel. Ik kwam tot een aantal interessante conclusies. Voor eezijn d aanzienlijke besparing op de kosten van de collectieve meter moet u zeker niet (in eerste instantie) aan zonnepanelen denken…

Accu niet rendabel, teruglevering blijft

Ongeacht hoeveel panelen op de collectieve meter worden gelegd, de teruglevering zal altijd aanzienlijk zijn. Immers, de panelen wekken vooral in vier maanden overdag de stroom op, maar de vraag naar stroom zit veel in de ochtend, avond en nacht (liften, verlichting). Zelfs als de panelen maar de helft opwekken van wat de flat op jaarbasis vraagt, hou je in de zomermaanden stroom over die terug naar het net gaat.

Een accu lost dat probleem niet op. Modellering van een flat met 10.000 kWh en 10 kWp laat zien dat met een accu van 5kWh, de teruglevering van 70% terugloopt naar 53%. Als men het probleem van teruglevering wil oplossen, kan beter gekeken worden naar aansluiting van de panelen op de appartementen zelf. Echter, dat geeft grote meerkosten voor bekabeling, en daarmee een geheel andere businesscase.

Kosten besparen? Kijk naar de capaciteit van de aansluiting…

Het bedrijf i-well heeft een propositie die inzet op én minder teruglevering (dus minder risico rond saldering) én verlaging van de capaciteit van de meters. De terugverdientijd moet het vooral hebben van verlaging van de capaciteit. Voorgerekend werd dat een aansluiting van 3×80 ampère 2.000 euro kost, en een aansluiting van 3×35 ampère 900 euro kost. Dus als je van 3×80 naar 3×35 kunt, bespaar je 1.100 euro per jaar. Corporaties hebben die grote aansluiting vaak in verband met de piekcapaciteit die een liftmotor vraagt. De accu van i-well kan als dat nodig is die piek leveren, en daarmee hoeft de capaciteit van de aansluiting minder groot te zijn. Met dit concept doen ze enkele proeven.

Echter, verder onderzoek gaf een aantal makkelijkere, goedkopere, methoden om te besparen op de capaciteit van de aansluiting:

  1. deze corporatie had een heleboel aansluitingen met een veel te grote capaciteit. Bijvoorbeeld aansluitingen van 3×80 ampère met een jaarverbruik van 4.500 kWh. Zeer waarschijnlijk is dit ooit vanuit de bouw ontstaan, maar nergens voor nodig. Met een snel onderzoek en een administratieve handeling kan de besparing van 1.100 euro per jaar geboekt worden.
  2. de liften in een complex vragen vaak de grootste (piek)capaciteit. Door vervanging van liftmotoren door zuinigere modellen, kan enorm bespaard worden op de benodigde capaciteit. Het is zaak om goed af te stemmen tussen planmatig onderhoud, en energie-inkoop; zodra de liftmotor vervangen is, kan de capaciteit omlaag.

Mijns inziens is van belang dat corporaties eerst dit soort laaghangend fruit plukken. Of er daarna nog veel te verdienen valt met de accu van i-well, zal blijken uit de resultaten van de nu lopende proeven.

.. en led-verlichting natuurlijk

Door de angst rond de saldering zitten zonnepanelen op de collectieve meter in een lastig parket. Daarnaast rollen steeds meer corporaties valbeveiliging uit, waarbij afstemming tussen de valbeveiliging en panelen van belang is. Kort en goed: liever een lijn rondom of een hek, dan een lijn door het midden.

Daarnaast zie ik met plezier dat steeds meer corporaties led-verlichting uitrollen. Die besparing wordt steeds rendabeler, is volledig salderings-proof en leidt tot meer comfort voor de huurders. Op www.flatopled.nl leest u alles over mijn “andere hobby”.