Valbeveiliging en zonnepanelen; afstemmen en vooruit denken

De goedkoopste oplossing voor valbeveiliging is vaak één lijn over het midden. Precies die oplossing maakt helaas het plaatsen van panelen erg lastig. Panelen moeten immers ongeveer 2 meter uit de kant geplaatst worden, en ook met enige afstand tot de valbeveiliging (30 cm? 50 cm? Wie de valbeveiliging keurt, mag het zeggen. Het valt me op dat verschillende valbeveiligingsadviseurs hier verschillende adviezen over geven). Stel dat het dak 8 meter diep is, dan hou je (beide kanten 2 meter uit de rand en 2* 50 centimeter van de valbeveiligingslijn) 2 stroken van 1,5 meter voor de panelen over. Dat betekent geen rijen achter elkaar, en dus meer ballast en meer kosten.

Vanuit het perspectief van zonnepanelen gaat dan ook de voorkeur uit naar:

  • een valbeveiligingslijn rondom het dak, een leeflijn op 2 meter van de dakrand,
  • een opklapbaar hekwerk.

Het “omleggen” van een valbeveiligingslijn door het midden naar een lijn rondom het dak is echter best kostbaar; dit kan zo 10.000 euro kosten.

Daarmee is het zaak voor woningcorporaties en andere dakeigenaren om vooruit te denken:

  1. Welke bestaande installaties vragen nu (looppaden voor) onderhoud. Te denken aan mechanische ventilatie, bliksemafleiders, airconditioning units, antennes etc.
  2. Welke nieuwe voorzieningen verwacht ik in de toekomst op dit dak (zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, kleine windmolens? Waar wil ik die voorzieningen plaatsen, en hoe wil ik die voorzieningen, en bestaande installaties bereikbaar houden voor onderhoud?
  3. Wat is dan de beste oplossing voor valbeveiliging?

Voor Portaal maak ik met een dakbeveiligingsadviseur tekeningen voor 150 flats, waar zowel nieuwe valbeveiliging als nieuwe zonnepanelen op worden ingetekend. Zo proberen we ellende in de toekomst te voorkomen.