Welke leveranciers werken voor woningcorporaties?

Posted on 9 okt, 2017 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Het is een veelgestelde vraag: welke leveranciers kan ik het beste benaderen voor mijn zonne-energieproject?

Als adviseur heb ik gemeend eens een lijst te moeten maken: zie hier.

Nota bene: dit is géén aanbeveling, noch een volledige lijst. Deze partijen zijn door mij niet allen “goed” bevonden op:

  • prijzen in aanbestedingen
  • kwaliteit in de uitvoering
  • financiële balans

En ik word hier niet voor betaald.

Staat u niet op de lijst en hoort u er wel op? Stuur mij een korte email met:

  • uw bedrijfsnaam,
  • website,
  • persbericht van een woningcorporatie waaruit blijkt dat u voor hen een substantiële opdracht (minimaal 150 woningen) doet of heeft gedaan.

Over de auteur

Maarten Corpeleijn adviseert met het team Zonnig Huren op jaarbasis 25 woningcorporaties rond de uitrol van zonne-energie. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering.  Zonnig Huren is de grootste onafhankelijke adviseur op dit gebied. Op www.zonnighuren.nl vindt u veel artikelen, en onze referenties.