Zonnepanelen en BTW-verplichting voor huurders

In 2013 heeft het Europese Hof bepaald dat zonnepanelen onder de BTW vallen. Eerder berichtte ik al over de consequenties voor woningcorporaties. Per eind 2020 is er echter ook een consequentie voor de huurder bijgekomen. Dit leidt tot een hoop papierwerk, en per huurder weinig geld. Na protest van o.a. Vereniging Eigen Huis heeft de regering aangegeven dit papierwerk ongedaan te willen maken. Ik leg in dit blog uit hoe het zit.

Hoe het was: huurder hoeft zich niet te melden bij de Belastingdienst, tenzij hij ondernemer is

In de basis is een huurder die stroom levert aan het net, een ondernemer voor de BTW. Echter, als dit de enige BTW-activiteit van de huurder is dan kón hij zich beroepen op de Kleine OndernemersRegeling (de KOR), en hoefde hij feitelijk geen BTW af te dragen. Op de website van de Belastingdienst stond “U hoeft zich niet aan te melden als ondernemer als het te betalen btw-bedrag per kalenderjaar 1.345 euro of minder is”. Feitelijk gold btw-afdracht over zonnepanelen daarmee alleen voor ondernemers, en dan nog niet altijd **.

Wat een feest voor eigenaar-bewoners: wel de BTW aftrekken over de eigen investering, maar geen jaarlijkse kosten. Voor corporaties hing het met name er vanaf of er een bijdrage werd gevraagd, zoals ik hier uitleg. Voor huurders gebeurde er niets.

Hoe het is sinds januari 2020 (met terugwerkende kracht aangegeven december 2020): huurder moet zich wel melden, en eenmalig 40 tot 60 euro betalen

Vanaf 2020 dient actief beroep te worden gedaan op de kleinschalige ondernemersregeling. De uitwerking is opgenomen in het besluit 2020-24927, 16 december 2020. De term zonnepanelenhouder wordt geïntroduceerd, een term die ook van toepassing is op huurders. Dit in tegenstellen tot de term zonnepaneel-eigenaar die de Belastingdienst voorheen hanteerde. Overigens is de Belastingdienst nog niet heel consequent in haar communicatie, op haar website ““voor wie geldt de btw” staat per 23 maart 2021 nog gewoon dat btw alleen geldt voor zonnepanelen-eigenaren, en dat zijn huurders in de regel niet.

Wat dient die huurder als zonnepaneelhouder dan te doen:

  • zich melden bij de Belastingdienst met een formulier “opgaaf zonnepaneelhouders”
  • Een keer een bedrag, vaak 40 tot 60 euro, betalen, afhankelijk van het vermogen van de installatie.
  • Vervolgens zich beroepen op de Kleinschalige Ondernemersregeling, waarmee deze bijdrage voor nakomende jaren vervalt.

Dit geldt dus voor elke huurder die na 1-1-2020 zonnepanelen krijgt (nieuwbouw, renovatie, bestaande bouw) of die na 1-1-2020 in een woning komt wonen waar zonnepanelen op zitten. Ongeacht of de panelen in- of opdak zijn, er een bijdrage voor geldt of niet, …

Is dit makkelijke materie? Nee, zeker niet. Zelfs in mijn huishouden, met een medewerker van de Belastingdienst en een ondernemer, kostte het invullen van de diverse papieren enige hoofdbrekens. Is de Belastingdienst hier blij mee? Natuurlijk niet. Wat een gedoe voor weinig geld, geeft de belastingtelefoon aan. Maar het is een rechtstreeks gevolg van de wijzigingen aan de Kleinschalige OndernemersRegeling.

Wat wil men hier aan doen?

Op 26 april kwam het bericht dat de Staatssecretaris een vrijwillige registratiedrempel in wil voeren voor de teruggave van btw op zonnepanelen. “Voor zonnepaneelhouders die geen btw terug te vragen hebben, bijvoorbeeld omdat ze een bestaand huis met zonnepanelen hebben aangeschaft, is [de bestaande regeling] een onevenredig zware last. Daarom ben ik voornemens goed te keuren dat bij een jaaromzet van maximaal de jaargrens van de vrijwilligersregeling in de inkomstenbelasting, te weten 1.800 euro, ondernemers de kleineondernemersregeling kunnen toepassen zonder zich hiervoor te hoeven aanmelden. Dit betekent in de praktijk een vrijwillige registratiedrempel.’ Per saldo betekent dit dat de meeste huurders, voor wie dit ook geldt, niets meer hoeven doen.

Daarna kwam nog een vraag van Vereniging Eigen Huis om deze vrijstelling met terugwerkende kracht in te stellen.

Wat is de verantwoordelijkheid van de woningcorporatie?

Nog los van dat het een en ander zichzelf dus lijkt op te lossen.

In de basis is er geen verantwoordelijkheid voor de woningcorporatie. De belastingtelefoon bevestigde mij dat de corporatie niet gehouden is om haar huurders te informeren over hun fiscale positie, dat gesprek heb ik opgenomen. Dus u doet niets fout als u er niets over zegt. En ik kan u zonodig redden met mijn opname van gesprek met de belastingtelefoon of u kunt zoals hierboven gesteld verwijzen naar de Belastingdienst die het zelf (nog) fout op haar website heeft staan.

Echter, het is natuurlijk wel netjes huurders helder te informeren. En vanuit horizontaal toezicht / afspraken met de Belastingdienst wilt u dit wellicht ook.

Sowieso is het goed in een lijstje met veelgestelde vragen iets over btw op te nemen. Waarschijnlijk wordt dit antwoord dus weer, net als voorheen:

  • vraag: Moet ik iets met btw-aangifte?
  • antwoord: Alleen als u ondernemer bent en niet onder de Kleine OndernemersRegeling valt.

Update

Mochten er nog relevante ontwikkelingen zijn in dit dossier, dan pas ik dit blog aan. Check over een tijdje dus nog eens.

*** Voor ondernemers is er een “ontsnappingsroute”. Voor de btw over de zonnepanelen is degene aan zet op wiens naam het energiecontract staat. Veel koppels waarvan één van beiden ondernemer is, kiezen ervoor het energiecontract op naam van de ánder te zetten. Die ander kan zich dan beroepen op de KOR, en dat was dat.