Welke leveranciers werken voor woningcorporaties?

Het is een veelgestelde vraag: welke leveranciers kan ik het beste benaderen voor mijn zonne-energieproject?

Als adviseur heb ik gemeend eens een lijst te moeten maken: zie hier.

Nota bene: dit is géén aanbeveling, noch een volledige lijst. Deze partijen zijn door mij niet allen “goed” bevonden op:

  • prijzen in aanbestedingen
  • kwaliteit in de uitvoering
  • financiële balans

En ik word hier niet voor betaald.

Staat u niet op de lijst en hoort u er wel op? Stuur mij een korte email met:

  • uw bedrijfsnaam,
  • website,
  • persbericht van een woningcorporatie waaruit blijkt dat u voor hen een substantiële opdracht (minimaal 150 woningen) doet of heeft gedaan.