Aedes: zonnepanelen niet meer rendabel – maar is dat wel zo?

Posted on 7 okt, 2020 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Aedes vereniging van woningcorporaties stelt “Zonnepanelen zonder saldering onrendabel voor woningcorporaties”, en vraagt de kamer om extra overheidssteun. Dit doet men op basis van onderzoek van bureau Facton. Uit eerste lezing van het rapport concludeer ik dat de schrijvers een aantal essentiële zaken hebben gemist. Deze vat ik hieronder samen.

Daarbij is het jammer dat ze hun excelsheet niet online brengen. Daarmee zijn de berekeningen niet te controleren.

Wat blijft is het gevoel dat Aedes met dit schrijven weliswaar hard stelling neemt in de lobby, zoals men ook al eerder heeft gedaan. Maar ook dat huurders die online gaan zoeken naar informatie over de aanbieding van hun corporatie, altijd dit bericht zullen vinden en er dan wellicht – onnodig- maar vanaf zullen zien.

Lees hier mijn analyse op het effect van het wegvallen van de saldering op rendement voor huurders en verhuurders.

Fouten c.q. zaken die niet sporen met mijn ervaring:

  1. Pagina 6 stelt: “Voor grote pv-installaties (> 15 kWp) is salderen niet mogelijk”. Of gesaldeerd kan worden hangt af van of een installatie een grootverbruiker (boven 3* 80 ampère) of een kleinverbruiker is. De praktijk is dat de overgrote deel van de aansluitingen van corporaties een kleinverbruiker zijn. De aanname dat 25% van de meergezinswoningen worden voorzien van sde+ snap ik niet.
  2. Woningcorporaties kunnen geen btw terugvorderen, wordt gesteld op pagina 11. Dit is onjuist, zie www.zonnighuren.nl/btw. Echter men rekent naar ik begrijp met investeringen en bijdragen inclusief btw, dan maakt dit voor het verdienmodel niet zoveel uit.
  3. De mogelijkheid om panelen aan te sluiten op de appartementen zelf blijft geheel buiten beschouwing, er wordt alleen gekeken naar de collectieve voorzieningen

Te ongunstige aannames:

  1. De aanname is een opwekking van 3.000 kWh per jaar, dus een systeemomvang van ongeveer 3.750 wattpiek, oftewel 12 panelen bij 320 wattpiek per paneel. De gehanteerde kostprijs past in mijn beleving bij 8 panelen. De praktijk in de sector zijn veel kleinere sets, gemiddeld 7 panelen. Men rekent vervolgens met een teruglevering van 60 tot 70%. De praktijk is echter dat als er minder panelen worden geplaatst dan men verbruikt, ook de factor teruglevering lager zal worden. Oftewel: je moet óf rekenen met een grote set met deze teruglevering maar met een lagere kostprijs per paneel, of met een kleinere set met deze kostprijs per paneel maar met een lagere teruglevering.
  2. Ik zie geen indexering van de kosten van de stroom. Men mag verwachten dat de kosten van stroom (energiebelasting) toenemen gedurende de exploitatieperiode, en daarmee de vermeden kosten, en daarmee het voordeel van de huurder.
  3. Men rekent met een rendementseis van 4% waar de kosten van het lenen van geld veel lager zijn.

Te gunstige aannames:

  1. Gerekend wordt met 20% van de besparing die toegerekend wordt als voordeel aan de huurder, in de praktijk is dit 25 tot 50%
  2. Men rekent met een levensduur van 25 jaar, waar ik vaak 20 jaar adviseer.

Pagina 39

foto maartenMaarten Corpeleijn (1979) adviseert op jaarbasis 25 woningcorporaties en beleggers rond de uitrol van zonne-energie. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering, tot training en coaching. Zonnig Huren is de grootste onafhankelijke adviseur op dit gebied.

Op zonnighuren.nl vindt u veel artikelen, en onze referenties en dienstverlening.
Reactie op / vragen over dit blog zijn welkom op: maarten@huurenergie.nl