Zonnepanelen blijven maar beter worden (?)

Posted on 1 sep, 2020 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Panelen kregen de afgelopen jaren steeds meer vermogen per vierkante meter.

Eind 2012 legde ik op mijn vorige woning panelen met 250 wattpiek vermogen van 0.99 x 1,69 meter. Volgende week komen op mijn nieuwe woning panelen van 320 wattpiek met dezelfde afmetingen. Een stijging van 28% in 8 jaar, dus 4% per jaar.

En de ontwikkelingen gaan door:

  • De grootschalige vervanging van polykristallijn naar monokristallijn is ingezet. Dit heeft geleid tot efficiëntere cellen (perc-zonnecellen).
  • Cellen kunnen tegenwoordig door de helft gesneden of overlappend (shingled) worden toegepast.
  • Dubbelzijdige zonnecellen doen hun intrede; licht weerkaatst onder de cellen en wordt dan aan de onderkant alsnog opgenomen

We zitten nu, qua in energie omgezet zonlicht, op een efficiency van 22%. Onderzoek geeft aan dat 30% of meer haalbaar is.

Panelen worden echter ook groter en zwaarder.

Dat is fijn bij zonneparken, waar men de ruimte zo efficiënt mogelijk wil benutten. Zo heeft Jasolar nu al panelen van 400 wattpiek. Dat is dus 25% meer dan de panelen op mijn nieuwe woning. Echter, met maatvoering 200 x 100 cm is het paneel ook 18% groter, en met 25 kilo is het paneel ook 6 kilo zwaarder.

Daarmee is meer vermogen, niet altijd beter: 

  • De vraag is of het op het dak past.
  • Het moet ook nog wel hanteerbaar blijven voor installateurs.
  • Het vervangen van defecte panelen wordt lastiger, als er een nieuwe marktstandaard komt.

En nu?

In grondgebonden parken verwacht ik meer ruimte voor grotere panelen, dan bij woningen. Voor corporaties is het even opletten: groter (zwaarder) is niet altijd beter.

Dat geldt overigens niet voor adviseurs, daarvoor is 2.07 meter een prima maat.

Voor corporaties is van belang de prijsstelling naar huurders te relateren aan de verwachte opbrengst, en niet aan het aantal panelen. Zo kan de prijs meebewegen als het vermogen toeneemt, en voelen huurders zich niet benadeeld ten opzichte van mensen die later een aanbieding (met meer vermogen) kregen.

foto maartenMaarten Corpeleijn (1979) adviseert op jaarbasis 25 woningcorporaties en beleggers rond de uitrol van zonne-energie. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering, tot training en coaching. Zonnig Huren is de grootste onafhankelijke adviseur op dit gebied.

Op zonnighuren.nl vindt u veel artikelen, en onze referenties en dienstverlening.
Reactie op / vragen over dit blog zijn welkom op: maarten@huurenergie.nl