Open brief wet natuurbeheer: van maart tot september mogen er geen panelen op schuine daken?!

Posted on 14 mrt, 2019 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Volgens de wet natuurbeheer mogen zonnepanelen alleen gelegd worden buiten het broedseizoen, tenzij het platte daken of daken met vogelschroot betreft.

Buiten het broedseizoen kan men met enkele algemene aanwijzingen aan de slag, zie hier. Binnen het broedseizoen loopt men het risico op verstoring van vogels, ook als de installateur even zou gaan kijken of er een vogel zit (en zo ja netjes weggaan).Echter, we weten allemaal dat juist in de periode van maart tot september panelen geplaatst worden. Het maatschappelijk belang is simpelweg te groot om hiermee te stoppen.

Dus komen woningcorporaties in de knel met hun projecten. Reden voor ondergetekende om begin 2018 in overleg te treden met relevante partijen: ecologen, RVO, Aedes, Vereniging Eigen Huis,…. Helaas levert dit overleg tot nu toe bar weinig op. Reden voor mij om deze open brief naar Aedes en RVO te sturen.

Inmiddels heeft ook Solar Magazine, hét vakblad voor zonne-energie, aandacht besteed aan deze problematiek. Zie dit artikel met interviews met juristen en ecoloog (pagina 45 van het magazine).

Voor verdere vragen over de voortgang van dit dossier kunnen woningcorporaties terecht bij Aedes, Maarten Georgius of één van zijn collega’s.

 

foto maartenMaarten Corpeleijn (1979) adviseert op jaarbasis 25 woningcorporaties en beleggers rond de uitrol van zonne-energie. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering, tot training en coaching. Zonnig Huren is de grootste onafhankelijke adviseur op dit gebied.

Op zonnighuren.nl vindt u veel artikelen, en onze referenties en dienstverlening.
Reactie op / vragen over dit blog zijn welkom op: maarten@huurenergie.nl