Zonnepanelen mogen NIET meer in de kale huur – maar het gebeurt nog steeds natuurlijk

In het najaar van 2017 kraaiden zonnig huren, Aedes en de Woonbond victorie: de huurcommissie was overstag gegaan en had gesteld dat zonnepanelen (mits roerend) in de servicekosten mogen worden verrekend. Heel veel corporaties in en net buiten de Randstad, die geen ruimte hadden voor een bijdrage via de huur, waren hier blij mee; nu hadden ze een verdienmodel voor het aanbieden van zonnepanelen. Aedes stelde op haar website dat het ook nog steeds in de kale huur mocht. Dit tot genoegen van corporaties die wel huurruimte hadden en via de huur wilden verrekenen, want dit is voor hen beter (administratief makkelijker en de huurders kunnen huurtoeslag krijgen over de panelen). Iedereen was blij.

Echter, wat blijkt inmiddels, na bestudering van de beleidsboeken van de huurcommissie door een heldere geest: zonnepanelen mogen volgens de huurcommissie niet meer in de kale huur.

Dit blijkt uit:

  • Het beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten ” Ook zonnepanelen kunnen roerend zijn, indien ze zonder beschadiging van betekenis aan de panelen of het dak weggenomen kunnen worden [redactie ondergetekende: dit geldt voor alle systemen op platte daken, en voor systemen op schuine daken die niet “tussen de pannen / in-dak” liggen]. Voor deze zaken kan de verhuurder een gebruiksvergoeding bij de huurder in rekening brengen.
  • Het beleidsboek huurverhoging na woningverbetering van juni 2018: “Zonnepanelen die roerend van aard zijn worden niet gezien als een woningverbetering. Hiervoor kan de
    verhuurder via de servicekosten een gebruiksvergoeding bij de huurder in rekening brengen.”

Er lijkt niet veel aan te doen. Correspondentie van ondergetekende met de huurcommissie bevestigt het bovengenoemde beeld. Aede, geconfronteerd met bovenstaande ontwikkelingen, heeft volstaan met de mededeling op haar website dat het nog steeds in de huur mag weg te halen. En zag verder geen aanleiding voor een nieuw gesprek met de huurcommissie.

De vraag is wat dit nu betekent, voor corporaties die wel via de huur werken:

  • Kan een huurder die een huurverhoging overeen is gekomen, in ruil voor plaatsing van panelen, deze huurverhoging ongedaan laten maken? Dat lijkt me indruisen tegen diverse rechtsbeginselen.
  • Kan een corporatie gewoon doorgaan met huurverhoging vragen voor nieuwe overeenkomsten? Voor zover mij bekend treedt de huurcommissie alleen op, als een huurder of verhuurder hierom vraagt.

Wilt u toch doorgaan met een bijdrage via de kale huur, ook al weet u dat het eigenlijk niet mag, althans volgens de huurcommissie? Dan is mijn advies in de overeenkomst met de huurder een zinsnede op te nemen van de strekking: “mocht een bevoegde instantie op enig moment stellen dat een bijdrage via de huur niet mogelijk is, dan wordt deze bijdrage per direct omgezet naar een bijdrage via de servicekosten, en vindt geen verrekening plaats over reeds betaalde huursommen”.