Corona en zonnepanelen

Maandag 16 maart, 09:uur. Vanuit mijn positie probeer ik antwoord te geven op de belangrijkste vragen in de corporatiesector.

  1. Kan het promoten en plaatsen van zonnepanelen nog doorgaan?

Ja zegt Techniek Nederland, de branchevereniging van installateurs. Hierbij worden een aantal voorzorgsmaatregelen genoemd. Toegepast op het promoten en plaatsen van zonnepanelen kom ik tot de volgende adviezen c.q. eisen:

  • Allereerst kan een corporatie zich afvragen of men wil dat er zonnepanelen geïnstalleerd worden. Aangezien de installateurs veelal zzp-er zijn (niet leggen = geen inkomen), zal daar de druk om door te gaan hoog zijn. De huidige maatregelen maken (nog) niet dat een corporatie kan eisen dat het werk wordt stilgelegd.
  • De werving kan op afstand worden georganiseerd. Wel brieven, mailen, bellen, facetimen, … maar geen inloopbijeenkomsten of huis-aan-huis.
  • Het schouwen kan ook op afstand worden georganiseerd. Hiervoor is wel noodzakelijk dat de bewoner foto’s kan maken of kan facetimen of iets dergelijks.
  • Voor installatie dient de installateur te verifieren of de bewoner klachten heeft. Volgens Techniek Nederland gaat de afspraak door, tenzij de huurder aangeeft dat hij klachten heeft.
  • Als huurders om wat voor reden dan ook de installatie-datum willen opschuiven, zal een installateur dit moeten respecteren.
  • Tijdens de installatie dient contact voorkomen te worden. Het tekenen van akkoordverklaringen, opleverdocumentatie e.d. kan beter achteraf per email dan ter plekke op een ipad gebeuren.

2. Worden zonnepanelen (veel) duurder, zijn er tekorten?

De productie van zonnepanelen in China is een paar weken verminderd, maar deze lijkt nagenoeg geheel weer op gang gekomen.

Er zijn geen, of nauwelijks, tekorten en nauwelijks prijsverhogingen. Dit:

  • hoor ik van installateurs,
  • lees ik in de vakmedia,
  • en zie ik in periode prijs-updates van groothandels. Bij een groothandel zag ik prijzen van begin 4e kwartaal 2019, begin januari 2020 en eind maart 2020. De prijzen gingen grofweg naar begin 2020 5 tot 8% omlaag, en tot eind maart weer 5 tot 8% omhoog. Gegeven dat een zonnepaneel nog maar grofweg 30% van de totale installatiekost is, gaat dit dus om schommelingen van 1 tot 2%.

Een veel belangrijker ontwikkeling is dat het vermogen van de panelen toe blijft nemen, en daarmee de absolute investering stijgt, maar de totale prijs per wattpiek daalt. Het is immers niet duurder om een paneel met 20% meer vermogen te plaatsen, maar het levert wel 20% meer stroom op.

Kort en goed: er is dus geen enkele reden om meer te gaan betalen.

3. Is Maarten Corpeleijn nog aan het werk?

Jazeker. Ik ben beschikbaar voor al uw vragen, maar kom niet meer op locatie bij opdrachtgevers. Daarnaast ben ik samen met mijn vrouw actief in onze basisschool-aan-huis. Email en telefoon staan gewoon open.