Zonnepanelen buiten de huur verrekenen – het mag! En hoe zit het in de praktijk

Waarom buiten de huur?

Veel woningcorporaties willen zonnepanelen buiten de huur verrekenen omdat ze geen ruimte hebben in de huur bij mutatie. Sinds 2012 heeft Zonnig Huren samen met woningcorporaties gelobbyd om dit mogelijk te maken.

Goed en slecht nieuws van de huurcommissie
De huurcommissie heeft per 1 juni 2017 haar beleidsboek servicekosten aangepast. “Zonnepanelen kunnen roerend zijn, indien ze zonder beschadiging van betekenis aan de panelen of het dak weggenomen kunnen worden”, stelt de huurcommissie. Oftewel: bij plaatsing “op het dak” (en niet geïntegreerd in het dak) kan het buiten de huur.

De precieze uitwerking is onderwerp van gesprek geweest tussen Huurcommissie, Aedes en ondergetekende. Vooralsnog (eind oktober) komt daar uit:

  • de huurcommissie hanteert een vergoeding in de eerste 10 jaar van maximaal 10% van de investering, en na 10 jaar van maximaal 6% van de investering. Onderhoud en monitoring mogen hierbij niet worden meegerekend.
  • Mag je ook een percentage van de besparing doorrekenen? Stel dat je 50% van de besparing vraagt, dan kom je over 10 jaar boven de formule van de huurcommissie (zie figuur). Dat zou betekenen dat de bijdrage in jaar 11 tot en met 20 naar beneden moet worden bijgesteld. Maarrr… op 28 september stelt de huurcommissie in een nadere toelichting: “Andere manieren van verrekening, zoals een berekening die gebaseerd is op de theoretisch bespaarde elektriciteit zijn toegestaan. Echter als er verzoeken bij de Huurcommissie worden ingediend zullen die worden getoetst aan de wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid van de Huurcommissie.” Oftewel: u mag afwijken, maar wat dit betekent als een huurder waarmee u een afspraak heeft gemaakt zich in jaar 11 toch meldt bij de huurcommissie? Daar doet de huurcommissie op voorhand geen uitspraak over. Ook in een mailwisseling met ondergetekende  houdt de huurcommissie voet bij stuk; dit bekijken ze per zaak. Oftewel: u loopt een risico-tje.
  • het kan ook nog steeds in de huur. Althans: dat stelde Aedes oktober 2017. “Het doorrekenen van de kosten in de huur blijft mogelijk, tenzij de huurprijs daarmee over de maximaal redelijke grens komt.” Ik haal dat niet direct uit de stukken, maar Aedes dus wel. Echter, op 29 maart 2019 wordt die zinsnede uit het artikel geschrapt. Voor een opdrachtgever ben ik ermee bezig.
  • voor het verrekenen van zonnepanelen die stroom invoeden op de collectieve meter van appartementencomplexen, geldt hetzelfde regime; in principe een percentage van de investering, maar iets anders mag ook.

De stukken. U vindt:

Figuur: jaarlijkse bijdrage van huurders in drie varianten: 50% van de energiebesparing (blauwe), 75% van de energiebesparing (oranje) en volgens het model van de huurcommissie. BIj 50 en 75% wordt een jaarlijkse indexering van 1,5% ingerekend.