Vogelnesten onder de panelen; voorkomen of genezen?

Posted on 26 aug, 2020 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Foto links: vogelnest achter de panelen. Foto rechts: bescherming tegen vogelnesten (BirdBlocker)

Met verhalen in de media over brand, is het een logische angst van bewoners. Vogels maken nesten, nesten zijn van hout, en hout kan gaan branden.

In de praktijk blijkt dat vogels vooral schade aan de panelen en daarmee verminderde opbrengst veroorzaken, maar geen brand. Bij de 0.014% bekende systemen met brand in 2018, kwam dit vooral door in-dak-panelen zonder voldoende ruimte achter de panelen. 

Derhalve is de keuze die de corporatie kan maken: voorkomen of genezen.

  • Voorkomen: bij het plaatsen van een zonne-energie-systeem meteen birdblockers (merknaam) of een vergelijkbaar middel toepassen, kost 100 tot 150 euro bij kleinere systemen.
  • Genezen: bij de woningen waar het voorkomt, teruggaan heeft meer voeten in de aarde. Je kunt/moet dit alleen installeren als het nest leeg is, dus buiten het broedseizoen. Dit i.v.m. de wet natuurbeheer, maar ook omdat “angry birds” zich door niets of niemand laten tegenhouden bij het bereiken van hun eieren, en er uiteindelijk in zullen slagen de constructie te slopen. De kosten zijn met name de installatiekost, en die hangen met name af van wat er aan valbeveiliging georganiseerd moet worden. Reken op 500 tot 700 euro voor een reguliere installatie.
  • De vraag is daarmee of corporaties verwachten dat meer dan 20% van de systemen last gaat krijgen van vogels. Mijn ervaring is dat dit bij lange na niet het geval is. Uitzonderingen zijn wellicht gebieden dicht bij de kust (meeuwen) of in bosrijk gebied. Ik zie dan ook dat corporaties in sommige gevallen een optionele meerprijs opvragen voor birdblockers of vergelijkbaar, en deze dan activeren in gebieden met veel vogelnesten.

 

foto maartenMaarten Corpeleijn (1979) adviseert op jaarbasis 25 woningcorporaties en beleggers rond de uitrol van zonne-energie. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering, tot training en coaching. Zonnig Huren is de grootste onafhankelijke adviseur op dit gebied.

Op zonnighuren.nl vindt u veel artikelen, en onze referenties en dienstverlening.
Reactie op / vragen over dit blog zijn welkom op: maarten@huurenergie.nl