Aanpassing salderen, en welke bijdrage is nog reëel

De saldering wordt aangepast, althans er vanuitgaand dat de kamer instemt met het voorstel van de minister. Aedes en de Woonbond roeren zich, de tweede kamer stelt nog kritische vragen en dient zelfs moties in.

Maar het zal wel doorgaan. En wat betekent dat nu:

  • voor de huurder; houdt deze voordeel als de saldering wegvalt
  • voor de corporatie: wat blijft er over van uw rendement, als u uw verdienmodel aanpast?

Met dit rekenmodel kunt u het zelf uitrekenen. Kort en goed alvast de conclusies

  • als u nu ongeveer 2,70 euro per paneel vraagt, en dit niet indexeert, verwacht ik een voldoende rendement voor de corporatie, én geen nadeel voor de huurder.
  • de belangrijkste parameters zijn welk deel van de stroom de huurders terugleveren (nu uitgegaan van 60%), en of de stroom duurder wordt op termijn. Bij woningen die veel stroom terugleveren (NOM-woningen bijvoorbeeld) valt het verlies voor de huurder dus veel zwaarder uit.
  • bij een lage startbijdrage die jaarlijks geïndexeerd wordt, ontstaat in veel gevallen wel nadeel voor de huurders. Dus beter een iets hogere startbijdrage, en geen indexering.

Daarmee denk ik dat minister Wiebes wel eens gelijk zou kunnen hebben met zijn claim dat ook na wegvallen van de saldering zonne-energie aantrekkelijk blijft voor huurders.