Zonnighuren

De zonne-energie potentie van uw corporatie in drie minuten

Posted on 21 nov, 2019 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Veel corporaties willen weten wat de investeringspotentie in zonne-energie is. Met deze excelsheet rekent u dit simpel uit. Wat u nodig hebt is het aantal vhe’s van de corporatie, uitgesplitst naar type bezit. De excelsheet rekent op basis van ervaringscijfers rond technische haalbaarheid en investeringsniveaus, de potentie uit in euro’s....

Read More

Focus in mijn zonne-energie-activiteiten

Posted on 21 nov, 2019 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Op 15 maart 2012 kwam “Zonnig Huren” op het NOS-journaal. “Twee-en-twintig woningcorporaties gaan samen mogelijkheden voor grootschalig gebruik van zonnepanelen op huurwoningen onderzoeken.” De dag erna ontploften mijn telefoon en mailbox. Ik bedacht me het risico te lopen de rest van mijn leven “die jongen van de zonnepanelen” te zijn. Eind 2019, ruim zeven jaar later, ben ik 40 aanbestedingen verder. Een heleboel corporaties en beleggers hebben zonne-energie omarmd, en het was een prachtige taak daar een bijdrage aan te leveren. En dat is het nog steeds....

Read More

Zonnepanelen bij nieuwbouw en renovatie: verdeling tussen aannemer en pv-installateur

Posted on 4 sep, 2019 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Steeds meer corporaties hebben een “preferred supplier” voor zonnepanelen. Een partij die weet wat hij doet, installaties netjes achterlaat, inclusief monitoring en beheer, voor een scherpe prijs. Die partij is vaak actief in de bestaande bouw. Bij nieuwbouw en renovatie zijn panelen echter vaak een sluitpost van een veel grotere investering. En dus zijn de prijzen hoger (marge voor alle partijen in de keten), is het personeel minder ter zake kundig (veel brand bij indak-systemen van pas opgeleverde woningen), en is monitoring en meerjarig onderhoud niet geregeld. De vraag die ik...

Read More

Valbeveiliging en zonnepanelen; afstemmen en vooruit denken

Posted on 4 sep, 2019 in MCorpeleijn, Zonnighuren

De goedkoopste oplossing voor valbeveiliging is vaak één lijn over het midden. Precies die oplossing maakt helaas het plaatsen van panelen erg lastig. Panelen moeten immers ongeveer 2 meter uit de kant geplaatst worden, en ook met enige afstand tot de valbeveiliging (30 cm? 50 cm? Wie de valbeveiliging keurt, mag het zeggen. Het valt me op dat verschillende valbeveiligingsadviseurs hier verschillende adviezen over geven). Stel dat het dak 8 meter diep is, dan hou je (beide kanten 2 meter uit de rand en 2* 50 centimeter van de valbeveiligingslijn) 2 stroken van 1,5 meter voor de panelen over....

Read More

Zonnepanelen op flats; nieuwe plannen uit Den Haag

Posted on 9 mei, 2019 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Investeringen op flats gaan moeizaam. De collectieve meter heeft vaak minder verbruik dan aan zon op het dak past, en aansluitingen op appartementen brengen allerlei uitdagingen met zich mee (kabeltracé’s en deelname van bewoners). In april 2019 verschenen twee beleidsbrieven die nieuw licht werpen op de mogelijkheden. Het zuur: salderen op de collectieve meter wordt, zoals verwacht, minder aantrekkelijk. Het zoet: op termijn komt er wellicht een nieuwe investeringsmogelijkheid, met minder bekabeling en overleg. Twee beleidsbrieven van ministers Brief van minister Wiebes: de saldering...

Read More

Btw aftrek en afdracht: van belang als u een bijdrage vraagt

Posted on 14 mrt, 2019 in MCorpeleijn, Zonnighuren

In 2013 heeft het Europese hof bepaald dat zonnepanelen onder de btw vallen. De belastingdienst deed sindsdien veel inhoudelijk verschillende uitspraken over of btw van toepassing is in de praktijk van corporaties. Sinds 2018 lijkt er lijn in te komen, en wel als volgt: Geen bijdrage huurder of geïntegreerde panelen (indak-systemen)? Dan is btw niet van toepassing.Wel bijdrage van huurder, “roerende panelen”Eengezinswoningen: btw aftrekken over investering en onderhoudskosten, afdragen over inkomstenCollectieve meter: niet duidelijk (overleg tussen een corporatie en de belastingdienst loopt,...

Read More