Corporaties realiseren doorbraak rond monitoring van zon-installaties

Doorbraak in monitoring van zon-installaties

Als corporatie of belegger bent u onderhoudsplichtig voor geplaatste zonnepanelen. Echter, hoe weet u of ze werken?
Voor installaties waar geen goede oplossing is t.a.v. monitoring, heeft een groep van 8 corporaties de markt bevraagd. We zijn gekomen tot een prachtige oplossing: voor een paar euro per jaar krijgt u inzicht in de werking van uw zonnepanelen, mét automatische melding naar de huurder als er iets niet goed is. Andere corporaties en verhuurders kunnen aansluiten.

Via deze webpagina kunt u:

Het probleem

Veel corporaties hebben vanuit nieuwbouw, renovatie of “oude” aanbiedingen, woningen met zonnepanelen waar geen goede monitoring op zit. Dit betekent risico’s op:

 • discussies met huurders over of systemen naar behoren werken, zonder goede informatie hierover
 • gemiste opbrengsten bij de huurder
 • schade aan installaties en mogelijke gevolgschade aan de woning.

Bij nieuwe installaties wordt vaak veel geld betaald voor een zonne-energiemeter, met ook een jaarlijkse kost. Over de looptijd van een systeem gaat het zo om 300 euro, oftewel zo’n 10% van de installatiekosten.

De oplossing: goedkope monitoring zonder extra hardware via de slimme energiemeter

Verreweg de meeste huurders hebben inmiddels een slimme elektrameter.
Onafhankelijk Diensten Aanbieders (oda’s) kunnen, met toestemming van de huurders, deze meters gratis uitlezen.
Zo zien ze ook of en zo ja hoeveel stroom er wordt teruggeleverd. Hiermee weet men zeker of het systeem iets doet (de omvormer staat aan en de aardlekautomaat staat aan). Ook is mogelijk een goede schatting te maken van of het systeem genoeg opwekt. Dit kan door de werkelijke teruglevering te vergelijken met de verwachte teruglevering in een bepaalde periode, en door te kijken hoeveel stroom er maximaal is teruggeleverd in een meetvak van een kwartier in een bepaalde periode.
Op diverse plekken in Nederland is al ervaring opgedaan met uitlezen van deze meters langs de volgende weg:

 1. Namens corporatie gaat een brief naar bewoners, met het verzoek om akkoord te geven voor het uitlezen. NB: dit hoeft alleen bij bestaande installaties. Bij nieuwe zon-installaties en bij mutatie wordt het akkoord geven automatisch geregeld als onderdeel van de overeenkomst voor het krijgen van de zonnepanelen (de allonge) c.q. de overeenkomst voor de huur van de woning.
 2. Een derde partij verwerkt aanmeldingen en leest maandelijks uit of er teruglevering is, en zoja hoeveel.
 3. Als er gedurende bijvoorbeeld 30 dagen niet wordt teruggeleverd of te weinig, koppelt de derde partij terug aan huurder (kijk even of je omvormer en aardlekautomaat het doen, zo niet bel …), of naar de installateur. De corporatie en installateur kijken daarnaast via een portal mee en kunnen analyses maken. De corporatie geeft aan wanneer er een melding moet worden gemaakt en naar wie die toe gaat.

 

Resultaat marktuitvraag: goedkope monitoring zonder extra hardware

Acht corporaties hebben de bovenstaande vraag in de markt gezet onder mijn begeleiding. Er is een aanbieder gevonden die voor een paar euro per jaar de installaties uitleest, veel scherper dan eerder in de markt bekende proposities. De kracht van vraagbundeling dus.

De eerste pilot is inmiddels uitgevoerd: meer dan 50% van de huurders met een bestaande installatie gaf op een eerste brief akkoord voor het uitlezen. Logisch, want voor huurders is dit een niet te weigeren aanbod: zij worden ontzorgd in het monitoren.

Het systeem werkt, de eerste 5 corporaties hebben gecontracteerd en bij een vijftal corporaties zit het in de besluitvorming. Andere partijen kunnen direct instappen.

Beter dan huidige bekende oplossingen

Per saldo is dit voor bestaande installaties vaak de beste oplossing. Beter dan alternatieven, zie onderstaande tabel:

 • Als u het uitlezen aan de huurder overlaat, is de vraag of deze het controleert en begrijpt. Daarnaast kunt u vragen verwachten – of klachten als een systeem een tijd uit heeft gestaan. Ook kan het veelvuldig uitvallen van een aardlekautomaat of een omvormer, duiden op een onderliggend probleem en daarmee gevaar voor de huurder of de woning. Veel corporaties willen hun huurders in deze ontzorgen.
 • Bij uitlezen van de omvormer via het internet van de huurder valt de verbinding vaak weg, als deze al tot stand komt. En leidt dit tot veel vragen.
 • Bij het plaatsen van een separate brutoproductiemeter of een dongel met een simcard, zijn er hoge eenmalige kosten, zeker als het een bestaande installatie is waarbij men er apart voor terug moet naar de woning. Daarnaast zijn er jaarlijks kosten voor het datasignaal, en zit de data bij de installateur ofwel de omvormer-leverancier.
 • de bekende oplossingen zijn in dit blog uitgewerkt.

Ook voor nieuwe installaties kan dit overwogen worden. Geeft u 180 euro uit aan een brutoproductiemeter + 10 euro per jaar aan een portal bij de installateur? Of kiest u voor onafhankelijke monitoring voor een paar euro per jaar, zonder hardwarekosten?

Het systeem is overigens ook toepasbaar voor andere methoden van energiemeting, bijvoorbeeld de controle van warmtepompen (hoeveel stijgt het elektragebruik en daalt het gasgebruik) of het effect van isolatie. Ook hier kunnen “alarmen” worden gegenereerd als bepaalde waarden worden overschreden.

Goedkoper en beter dan andere aanbieders die via de slimme meter uitlezen

In de corporatiemarkt waren al 5 partijen op kleine schaal actief met deze oplossing. Een van deze partijen is gekozen. De nu gecontracteerde oplossing biedt veel meer tegen veel minder dan de bestaande aanbiedingen van de andere 4 partijen. Er is ook meteen veel meer schaal gemaakt, waardoor dit voor de leverancier goed uitkan. De kracht van vraagbundeling.

Informatiepakket

Corporaties of andere grote verhuurders met interesse kunnen gratis en vrijblijvend het informatiepakket ontvangen, door te mailen naar maarten@huurenergie.nl of bellen naar 06-25051750. Dit informatiepakket bestaat uit:

 • naam en profiel van de aanbieder
 • modelcontract gecontroleerd door (inkoop)adviseurs van corporaties, gebaseerd op Aedes-inkoopvoorwaarden, met hierin de precieze scope, kosten e.d.
 • model besluitvormingsdocument
 • modelbrieven voor aanschrijven zittende huurders, en modelclausule voor paragraaf in huurcontract bij mutatie of overeenkomst voor nieuwe panelen e.d.
 • juridische uitleg over privacy, bescherming van gegevens e.d.

Daarna(ast) is er natuurlijk vrijblijvend contact mogelijk met de aanbieder, voor het beantwoorden van al uw vragen.

Corporaties die daadwerkelijk instappen wordt gevraagd om een instapvergoeding te betalen, ter dekking van de advieskosten die gemaakt zijn bij de marktuitvraag en de begeleiding van de pilots.

Webinar 

Graag presenteren we geheel vrijblijvend de oplossing. Wij = ondergetekende als adviseur, de leverancier, en een corporatie die de oplossing heeft getest. De data zijn:

 • donderdag 14 september van 1230 tot 14 uur
 • dinsdag 3 oktober van 10.30 tot 12 uur

U kunt hier vrijblijvend en gratis aan meedoen, opgeven via mail aan maarten@huurenergie.nl.

Voor vragen

Maarten Corpeleijn
adviseur zonne-energie voor corporaties en beleggers, www.zonnighuren.nl

06-25051750, maarten@huurenergie.nl