Slimme monitoring van bestaande installaties, samen op pad

Als corporatie of belegger bent u onderhoudsplichtig voor geplaatste zonnepanelen. Echter, hoe weet u of ze werken?
Voor installaties waar geen goede oplossing is t.a.v. monitoring, denkt een groep van 6 woningcorporaties het Ei van Columbus op het spoor te zijn. In het najaar van 2022 gaan we de markt bevragen. Gaat u mee op weg?

Het probleem

Veel corporaties hebben vanuit nieuwbouw, renovatie of “oude” aanbiedingen, woningen met zonnepanelen waar geen goede monitoring op zit. Dit betekent risico’s op:

  • discussies met huurders over of systemen naar behoren werken, zonder goede informatie hierover
  • gemiste opbrengsten bij de huurder
  • schade aan installaties en mogelijke gevolgschade aan de woning.

De oplossing: goedkope monitoring zonder extra hardware

Verreweg de meeste huurders hebben inmiddels een slimme elektrameter.
Onafhankelijk Diensten Aanbieders (oda’s) kunnen, met toestemming van de huurders, deze meters gratis uitlezen.
Zo zien ze ook of en zo ja hoeveel stroom er wordt teruggeleverd. Hiermee weet men zeker of het systeem iets doet (de omvormer staat aan en de aardlekautomaat staat aan). Ook is mogelijk een goede schatting te maken van of het systeem genoeg opwekt (door de teruglevering om te rekenen naar geschatte productie, en te vergelijken met het vermogen op het dak).
In o.a. Zwolle is ervaring met uitlezen van deze meters langs de volgende weg:

  1. Namens corporatie gaat eenmalig een brief en/of email en/of sms naar bewoners, met een link waarop men akkoord kan geven voor uitlezen. Bij mutatie wordt dit ook ingeregeld
  2. Een derde partij verwerkt aanmeldingen en leest maandelijks uit of er teruglevering is.
  3. Als er niet wordt teruggeleverd, koppelt de derde partij terug aan huurder (kijk even of je omvormer en aardlekautomaat het doen, zo niet bel …), of naar de installateur (die via een portal kan zien hoe zijn installaties het doen)

 

Kosten? Denk aan 50 euro opstartkosten per aangemelde installatie eenmalig, en maximaal 10 euro per installatie per jaar. Omdat dit een geautomatiseerd proces is, is schaal van belang.

Beter dan huidige bekende oplossingen

Per saldo is dit voor bestaande installaties vaak de beste oplossing. Beter dan alternatieven:

  • Als u het uitlezen aan de huurder overlaat, is de vraag of deze het controleert en begrijpt. Daarnaast kunt u vragen verwachten. Of klachten als een systeem een tijd uit heeft gestaan. Ook kan het veelvuldig uitvallen van een aardlekautomaat of een omvormer, duiden op een onderliggend probleem en daarmee gevaar voor de huurder of de woning. Veel corporaties willen hun huurders in deze ontzorgen.
  • Bij uitlezen van de omvormer via het internet van de huurder valt de verbinding vaak weg, als deze al tot stand komt. En leidt dit tot veel vragen.
  • Bij het plaatsen van een separate brutoproductiemeter of een dongel met een simcard, zijn er hoge eenmalige kosten (men moet er apart voor terug naar de woning) én jaarlijks kosten voor het datasignaal.
  • de bekende oplossingen zijn in dit blog uitgewerkt.

Samen op pad
Zes corporaties gaan vanaf september de markt bevragen. We verwachten dat door de vraag te bundelen, er een mooi aanbod kan worden gerealiseerd. Immers, dit is een geautomatiseerde oplossing. Hier vindt u de presentatie van onze plannen. Sluit u aan?

De vraag is om voor 1 september aan te geven of u mee wilt doen aan een groepsuitvraag namens meerdere corporaties/beleggers waarbij de potentiële massa zo groot is dat deze (volledig te automatiseren) dienst ook heel goedkoop kan worden aangeboden.

Bij interesse of vragen kunt u geheel vrijblijvend mailen of bellen naar maarten@huurenergie.nl of 06-25051750. Ook marktpartijen die de oplossing kunnen aanbieden, kunnen mij benaderen met een korte email.

Met vriendelijke groet,
Maarten Corpeleijn
adviseur zonne-energie voor corporaties en beleggers, www.zonnighuren.nl