BTW-afdracht servicekosten per 1-1-2024 geschrapt

Er gelden per 1-1-2024  nieuwe regels rond btw: corporaties hoeven over de binnenkomende servicekosten géén btw meer af te dragen. Goed nieuws!

Hoe zat het?

Woningcorporaties die een bijdrage vragen aan huurders voor niet-dak-geïntegreerde zonnepanelen, waren altijd verplicht om over die bijdrage btw af te dragen.

Over de investering in de zonnepanelen en de bijkomende kosten kon btw worden afgetrokken. Hier heb ik dit uitgelegd. Per 2023 echter is de btw op investeringen al op nul procent gezet, dus dat terugvragen hoefde niet meer. Alleen voor bijkomende kosten (advies, constructieberekeningen, …) wordt nog btw in rekening gebracht, en kan deze worden teruggevraagd.

Wat is er veranderd?

In een wijziging van het besluit Onroerende zaken omzetbelasting (ook wel: het Vastgoedbesluit) heeft de rijksoverheid o.a. besloten dat zonnepanelen voortaan gelden als een bijkomende dienst, die opgaat in de verhuur en dus vrijgesteld is van btw. Zie  hier de officiële bekendmaking (het gaat om de tekst vanaf 5.2) en zie de toelichting op de site van Aedes.

Lagere bijdrage vragen voor nieuwe installaties?

Corporaties die rekenden met een bijdrage van bijvoorbeeld 3 euro per paneel per maand inclusief btw, en btw moesten afdragen, ontvangen nu dus netto 3 euro en niet meer 3/1,21 = 2,48.

Het lijkt logisch om voor nieuwe of bestaande installaties een lagere bijdrage te rekenen. Echter:

  • Veel corporaties hanteren al jaren een vaste bijdrage per paneel per maand, en zagen de laatste jaren het vermogen van de panelen en de investeringen per paneel flink stijgen (van 275 wattpiek ooit in 2013 naar 430 wattpiek nu, dus 60% meer opbrengst). De vraag is of het ook voor die corporaties logisch is deze meevaller één-op-één aan alle huurders door te schuiven.
  • T.a.v. de bestaande installaties geldt dat corporaties gewoon een overeenkomst hebben gesloten met de huurder, waarin een bijdrage is overeengekomen. Het feit dat de fiscale positie voor de corporatie verbetert, maakt niet dat de huurder aanspraak kan maken op een kostenverlaging.

Let op bij bestaande installaties: afhankelijk van bouwjaar zonnepanelen geldt een andere regeling

Er geldt een overgangsregeling, waarmee het relevant is van wanneer de panelen zijn. Als vóór 2023 (toen er nog btw op de investering zat) de btw op de nieuwe investeringen is afgetrokken, dan moet er btw afgedragen blijven worden gedurende vijf jaar. Dit moet om correctie van de eerder in aftrek gebrachte btw te voorkomen. Zonder overgangsregeling zou de btw die in aftrek is gebracht op zonnepanelen voor een deel gecorrigeerd moeten worden (je kunt niet én geen btw afdragen in de eerste vijf jaar én wel btw aftrekken over de investering). Er geldt namelijk een herziening van vijf jaar. Oftewel:

  • panelen zijn ouder dan 2020 –> vijf jaar termijn is voorbij –> btw hoeft niet meer te worden afgedragen vanaf 1-1-2024
  • panelen zijn van 2020,2021,2022 –> btw afdragen tot vijf jaarstermijn voorbij is, dan niet meer afdragen
  • panelen zijn van 2023 of later –> hierop gold geen btw meer, dus ook geen btw af te dragen vanaf 1-1-2024.

Aan dit blog zijn geen rechten te ontlenen. Ondergetekende is geen controller/fiscalist (maar heeft wel kennis genomen van stukken van controller/fiscalisten), het is altijd verstandig om bij twijfel uw fiscalist te raadplegen.