Nieuwsbrief april

Deze nieuwsbrief 2-maandelijks automatisch ontvangen? Schrijf u in onderaan deze pagina.

 

Beste relatie,
de lentezon straalt flink, het is weer tijd voor een zonnig huren-update.

Step-subsidie en zonnepanelen: makkelijk extra gratis verduurzamen

Met dank aan de step-subsidie, zie ik veel corporaties met succes bestaande renovatieplannen “opplussen”. Elke extra labelstap levert immers (steeds meer) subsidie op.
Vaak komen bestaande isolatieplannen tot label C of label B. Zonnepanelen voegen daaraan een labelstap toe. Gemiddeld geven 8 zonnepanelen a +- 2.800 euro een volledige labelstap bij een eengezinswoning, en 6 zonnepanelen a +- 2.300 euro een volledige labelstap bij een appartement (zie hier voor het meetellen van zon op flats in het energielabel).
Voorbeeld 1: een corporatie met 150 eengezinswoningen waarvan 25 F-, 25 E- en 100 D-labels. Door isolatie gaan de woningen naar label B. Echter met 6 zonnepanelen gaan de woningen naar label A. Met een extra investering in zon van 350.000 euro, wordt 240.000 euro extra subsidie binnengehaald. De huurders krijgen de zonnepanelen voor een zeer lage extra huurverhoging.
Voorbeeld 2: een corporatie met 6 blokken van samen 150 appartementen. Door isolatie komen de woningen “hoog in label B”. Met 2 zonnepanelen per appartement halen 93 appartementen een extra labelstap die 1.000 euro subsidie oplevert. Investering 73.000 euro, subsidie 93.000 euro.

Omdat zonnig huren ook step-subsidies aanvraagt voor corporaties, kunt u ons als “one-stop-shop” gebruiken voor bovenstaande plannen.
Nog een technische tip: omdat de energielabel-software standaard rekent met panelen van lage efficiency (220 wattpiek), heeft het voor de step-subsidie geen zin om panelen met hoog rendement te gebruiken.

Aedes: 10.000 huurwoningen met zon in 2014
Aedes publiceerde onlangs weer de jaarlijkse benchmark op energiebesparing in de huursector. Het aantal woningen met pv-panelen in de database steeg van 0,75  % naar 1,2 %.  Als de database representatief is voor de hele sector, kwamen er ruim 10.000 woningen met zonne-energie bij in 2014.
Met plezier heb ik met mijn team een bijdrage geleverd aan 2.000 van deze woningen. In 2015 lijkt mijn opdrachtenstroom te verdubbelen, ik ben benieuwd of dat ook voor de zonnige plannen in de sector geldt.

Stimuleer energiebesparing in combinatie met zonnepanelen
Als huurders zonnepanelen krijgen, kijken ze daardoor vaak kritischer naar hun eigen verbruik.
Uit onderzoek van RVO blijkt dat het krijgen van zonnepanelen tot meer interesse in energiebesparing leidt dan het krijgen van isolatie. Hier kunnen woningverhuurders succesvol op inspelen.
Enerzijds kunnen huurders die zonnepanelen krijgen, gratis een slimme meter van de netbeheerder krijgen. Een handige huurder kan hiermee zelf online al zijn realtime-verbruik zien.
Helemaal makkelijk maken sommige verhuurders het door het energieverbruik en de energie-opwekking in één oogopslag zichtbaar te maken. Oplossingen van qurrent  en fp4all  verbinden een brutoproductiemeter en de slimme meter met computer, telefoon en tablet. De huurder ziet in één oogopslag zijn opgewekte stroom, en verbruikte energie. Voor de corporatie is het interessant om in één dashboard de opbrengsten van de zonnepanelen van alle woningen te zien. Hier koppelen veel corporaties een onderhoudscontract en garantie over de opbrengsten met de installateur aan.

Slim uitvoeren van zon: heldere procesafspraken
Inloopbijeenkomsten, schouwen, in bulk installeren, bewonershandleidingen, evaluatie
Graag deel ik wat ervaringen rond een slimme procesaanpak.
Lees hier verder…

Voorkom ongelukken
Ongelukken met zonnepanelen kunnen tot grote materiële en persoonlijke schade leiden.
Bekend is dat op eengezinswoningen monteurs van zonnepanelen vaak met de panelen op de schouder over het dak lopen. Dit geeft grote risico’s. In 2014 zouden wereldwijd 9 installateurs overleden zijn, waarvan in februari 2013 nog één in Nederland. In bestekken verwijs ik naar de ARBO AI-15 Veilig werken op daken, NEN-EN 50110, NEN 3140, NEN1010, en diverse normen voor installatie van zonnepanelen. In de uitvoering is zaak hier als opdrachtgever alert op te blijven, zeker als onderaannemers / zzp-ers worden ingezet.
Bij appartementencomplexen waar geen (actuele, onderhouden) valbeveiliging aanwezig is, dient de installateur tijdelijke valbeveiliging af te prijzen. Verder is relevant waar de omvormers worden geplaatst; omdat deze het meeste onderhoud zullen vergen, is handig als ze in een kast staan die zonder verdere maatregelen bereikbaar is.
Tot slot is van belang te kijken naar de bevestiging op het dak. Na elke grote storm in Nederland vallen er wel wat panelen van het dak.
Op de meeste (lage) daken kunnen zonnepanelen 3 meter uit de rand worden gelegd in bakken met ballast. De corporatie dient na te gaan of het dak de benodigde draagkracht (50 tot 75 kg/m2) heeft.

Zonnige kennisbronnen
Hier enkele veelgelezen documenten, meer downloads op www.zonnighuren.nl/downloads.
Externe investeerders op uw daken: handreiking
Zonnepanelen tellen bijna altijd mee in het energielabel 
Herman de zonnestroomverdeler: is het wat?
Overzicht investeringsopties in zon op vastgoed
Aanbiedingsbrief zon op eengezinswoningen met akkoordverklaring