Meer Step-subsidie voor woningcorporaties met gratis zonnepanelen

Woningcorporaties maken mondjesmaat gebruik van de step-subsidie om woningen te verbeteren. Vaak komen isolatieplannen niet tot 3 labelstappen en label B, wat de subsidie eist.

Met zonnepanelen wordt het extra aantrekkelijk een labelstap meer te zetten en daarmee tot 2.000 euro subsidie per woning binnen te halen, bij een investering tot 3.600 euro per woning. Als hier ook huurverhoging (of vergoeding in de servicekosten) tegenover staat, levert de maatregel de corporatie veel geld op.

De kans is fors:

  • corporatie met 10.000 woningen in provincie Utrecht en een grote isolatie-opgave: een extra investering in zon van 6 miljoen, zou 2 miljoen extra subsidie opleveren.
  • corporatie met 10.000 woningen in provincie Noord-Brabant en een kleine isolatie-opgave: 460.000 euro investeren, 280.000 euro subsidie krijgen.

Rekenvoorbeeld:
Vaak komen bestaande isolatieplannen tot label C of label B. Zonnepanelen voegen daaraan een labelstap toe. Gemiddeld geven 8 zonnepanelen a +- 3.600 euro een volledige labelstap bij een eengezinswoning, en 6 zonnepanelen a +- 2.700 euro een volledige labelstap bij een appartement (zie hier voor het meetellen van zon op flats in het energielabel).
Voorbeeld 1, Eemland wonen te Baarn: een corporatie met 150 eengezinswoningen waarvan 25 F-, 25 E- en 100 D-labels. Door isolatie gaan de woningen naar label B. Echter met 6 zonnepanelen gaan de woningen naar label A. Hierdoor krijgen de F- en E-woningen meer subsidie, en de D-woningen 2.000 euro subsidie in plaats van nul. Met een extra investering in zon van 350.000 euro, wordt 240.000 euro extra subsidie binnengehaald. De huurders krijgen de zonnepanelen voor een zeer lage extra huurverhoging.

Voorbeeld 2, Vestia te Rotterdam: een corporatie met 6 blokken van samen 150 appartementen. Door isolatie komen de woningen “hoog in label B”. Met 2 zonnepanelen per appartement halen 93 appartementen een extra labelstap die 1.000 euro subsidie oplevert. Investering 73.000 euro, subsidie 93.000 euro. Naast deze subsidie kan de corporatie meer huur vragen voor de appartementen (er wordt verhuurd bij 100 % maximaal redelijk), en worden de zonnepanelen in de servicekosten doorgerekend. De revenue loopt op tot 200.000 euro over de looptijd. Vestia heeft direct na uitwerking van deze investering, opdracht gegeven om een nieuwe isolatie van een flat te scannen op kansen met zon.

Twijfel of huurders nog overtuigen? Vraag het hoogste subsidie-bedrag aan!

Binnen de step-regeling wordt subsidie gegeven vanaf het één-na-hoogste-label (voorheen B). Als het hoogste label (voorheen A) wordt aangevraagd en label B wordt gescoord, krijgt u subsidie voor label B. Het is dus “risicoloos” om label A aan te vragen. U kunt dan desnoods gedurende de projectuitvoering bezien of u label A of label B realiseert (bijvoorbeeld afhankelijk van of huurders meedoen). Zie hier meer uitleg en de artikelen in de staatscourant.

Technische tip: reken met goede aantal panelen en goede vermogen 

Doe u zelf niet te kort en let op de volgende zaken:

  • Vaak wordt gerekend met 6 zonnepanelen. De praktijk leert echter dat gemiddeld 8 zonnepanelen op een woning passen. Mijn advies is te rekenen met 6,8,10,12 panelen om te kijken wat mogelijk is / wanneer haalt de woning (net) het gewenste label.
  • Door de epa-methodiek wordt gerekend met 135 Wattpiek per m2 voor monokristallijn-panelen (zwart) en 125 wattpiek per m2 voor multikristallijn. Dit komt bij de huidige maatvoering van panelen (1,6 m2) op 216 tot 200 wattpiek per paneel. Echter in de markt is 250 tot 270 wattpiek inmiddels de norm, dat is dus 20 % meer. Om met het goede hogere vermogen te mogen rekenen moeten panelen een gelijkwaardigheidsverklaring hebben. Voor een veelgebruikt merk, Ja solar, is inmiddels een dergelijke verklaring afgegeven. Aedes spant zich ervoor in dat een dergelijke verklaring niet nodig is, maar gewoon gekeken wordt naar het werkelijke vermogen. Zo lang dit nog niet geregeld is, kunt u kiezen voor panelen met een gelijkwaardigheidsverklaring, ofwel een gelijkwaardigheidsverklaring aanvragen.

10 panelen met verklaring geeft 2x zo hoge sprong in het energielabel dan 6 panelen zonder verklaring,

 

Uitvoeringsplan / One-stop-shop

Omdat zonnig huren ook step-subsidies aanvraagt voor corporaties, kunt u ons als “one-stop-shop” gebruiken voor:

  • quickscan van uw woningvoorraad en plannen: welke labels heeft u, waar komt u met isolatie, wat zouden zonnepanelen kunnen toevoegen? Resultaat: eerste overzicht in welke complexen kansen liggen, wat een investering kan zijn en welke subsidie hier tegenover zou kunnen staan. Advieskosten:  600 euro ex btw inclusief toelichting en plan van aanpak, als u de zaken (huidige labels en prognose met isolatie) netjes aanlevert.
  • investeringsvoorstel voor een project: grove schatting wat past er op het dak, investering, baten uit subsidie, verrekening in huur of servicekosten met zittende en nieuwe huurder, voordeel voor huurder en verhuurder. Schatting 600 euro ex btw per project. Bij een schouw on-site weet u het precies, kosten afhankelijk van omvang en diversiteit van het complex.
  • aanvragen van de step-subsidie danwel ondersteuning bij aanvraag door uzelf.
  • technisch advies over zonnepanelen, inclusief opvragen en beoordelen van offertes
  • ondersteuning van promotie naar huurders

Wij werken op basis van uren*tarief, danwel op basis van no-cure-no-pay, dit naar uw keuze.

 

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. In dit artikel wordt omwille van leesbaarheid gesproken over labels A t/m G terwijl met het nader voorschrift “energielabelklasses” gelden. Dit maakt voor de inhoud niet uit.