Aanbestedingen zonne-energie woningcorporaties: recente lessen

Sinds 2011 heeft zonnig huren voor 5.000 woningen en 200 flats van woningcorporaties installateurs geselecteerd. Hier vindt u onze algemene visie op dit soort projecten, en hier vindt u een voorbeeldbestek

Een paar recente lessen in dit blog:

1. Hoeveel panelen per woning aanbieden?

Op de meeste eengezinswoningen van woningcorporaties passen schaduwvrij zes tot twaalf panelen. In de regel beperken corporaties het aantal zonnepanelen op basis van het verbruik van de huurder ofwel het benodigd aantal panelen voor een labelstap / step-subsidie. Drie extra overwegingen om het aantal panelen per woning te beperken:

  • bij deelname van veel woningen per straat (lage huurverhoging) leidt plaatsing van het maximale aantal panelen per dak, vaak tot een lelijk beeld in de straat. Elk dak is anders i.v.m. schoorstenen en dakramen. Het oogt dan rustiger als het aantal panelen hetzelfde is met dezelfde oriëntatie (allemaal portrait of allemaal landscape), bij voorkeur in één recht vlak (bijvoorbeeld 2×4 of 2×5).
  • het kan verstandig zijn om, met het oog op eventueel wegvallen van de saldering, voor een laag aantal panelen te gaan. Dit om te voorkomen dat huurders grote hoeveelheden stroom gaan terugleveren, waardoor hun voordeel op termijn zou kunnen teruglopen. Zie dit blog
  • Sommige corporaties houden bewust ruimte op het dak voor een zonneboiler, in afwachting van een toekomstige stimulering van zonnewarmte in het kader van de warmtevisie. Zie dit artikel in solar magazine voor verwachtingen over de toekomst.

 2. Welke panelen?

Recent is de importheffing van zonnepanelen door de Europese Unie op panelen uit China verhoogd, in verband met vermeende prijsdumping. Steeds meer aanbieders uit China vinden creatieve wegen: het illegaal herlabellen van panelen in Taiwan, of het opzetten van nieuwe fabrieken in Turkije. Het omzeilen van de importheffing levert een besparing op van 3 tot 8 cent per wattpiek exclusief btw. Bij een systeem van 8 panelen van 3.200 euro inclusief btw (2.080 wattpiek) komt dit neer op een besparing van 2 tot 6 % van de investering. Zonnig huren adviseert een zorgvuldige afweging te maken tussen inkoopvoordeel en risico’s. Duidelijk moet in alle gevallen zijn dat de installateur volledig aansprakelijk is voor eventuele risico’s rond de importheffing, en dat de aansprakelijkheid van de fabrikant voor het productvermogen (tot wel 25 jaar) geborgd moet zijn.

Ook werd recent weer bekend dat een grote leverancier van panelen, Yingli, in financieel lastig vaarwater zou zitten. Woningcorporaties die zeker willen zijn van de garanties op het vermogen, kunnen vragen om herverzekering van de panelen. In dit geval garandeert een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij de productgaranties, in het geval de leverancier failliet gaat.

3. Inpassen panelen op aansluiting van een flat

Bij collectieve meters is de vraag vaak om (bijna) evenveel op te wekken als verbruikt wordt. Als hier al ruimte voor is op het dak, is relevant of de aansluiting van de flat dit aan kan. Bijvoorbeeld bij flats met een 3×25 aansluiting, kan maximaal 12.590 wattpiek worden opgewekt. Het verzwaren van de aansluiting leidt tot substantiële kosten, eenmalig en in de stijging van het vastrecht. In deze gevallen is het vaak verstandig het vermogen aan de passen op de huidige capaciteit van de aansluiting. Zie meer informatie hier.

4. Monitoring en prestatiegaranties

De installateur is de specialist. Derhalve is reeel dat deze een prestatiegarantie geeft op de te verwachten opbrengsten, in ieder geval in het eerste jaar. Van belang is dan te zorgen voor een goede monitoring van de prestaties. Hoe dit te realiseren, lessons learned:

  • wifi bij eengezinswoningen is erg storingsgevoelig. Een bedrade cat5e-kabel tussen omvormer en meterkast voorkomt veel discussie over wiens schuld het is dat er geen opbrengsten zichtbaar zijn. Ook bij mutatie is dit veel gemakkelijker.
  • Bij flats dient afgewogen te worden of een concierge de opbrengsten regelmatig ziet of dat beter geinvesteerd kan worden in een eigen monitoring (bedraad of met een 3g-modem). Zie dit programma van eisen (p10 en 11) voor de mogelijkheden

5. Nazorg: van zonnepanelen naar energiebesparend gedrag

Ik merk dat bij veel zonnepanelenprojecten er allerlei vragen blijven bij huurders rond slimme meters, het online zien van de opbrengsten, apps om energie te besparen etc. In mijn beleving is van belang dat de installateur hierin wat ondersteunt (slimme meter aanvragen, bewoner helpen online te komen). Echter veel vragen komen toch pas, nadat de panelen een tijdje hangen. De “lol” van de zonnepanelen is ook dat huurders meer energiebewust worden, uit allerlei onderzoeken en ervaringen blijkt dat mensen dan meer gaan besparen. Het is eenvoudig om voor huurders een simpele webpagina te maken met een handleiding voor de panelen en de slimme meter, apps om omvormer en slimme meter uit te lezen, … Zie voorbeeld hier. 

Om dit soort informatie te kunnen verspreiden, en nog eens te vragen of alles naar wens is, is fijn als de installateur de e-mailadressen van huurders verzamelt cq. controleert.