Zon op eengezinswoningen: heldere proces zorgt voor kwaliteit

Naast technische eisen, is in de uitvoering van projecten een helder proces erg belangrijk.

Op basis van projecten met 4.000 woningen in de afgelopen 2 jaar komen wij tot de volgende belangrijkste stappen.

  • Tijdens een inloopbijeenkomst krijgen huurders op basis van hun persoonlijke situatie inzicht in de besparing voor hun situatie. De orientatie van de woning, eventuele bomen, de energierekening en eventuele huurtoeslag worden besproken.
  • Bij een schouw van de woning door de installateur is essentieel om te bepalen hoeveel panelen precies op de woning passen. Belangrijk is dat de installateur constateert (en garandeert) dat er geen of weinig schaduw is. Verder neemt de installateur met de huurder door waar de omvormer komt en hoe de bekabeling wordt gelegd. Tot slot bespreekt de installateur of de opbrengsten door de installateur worden uitgelezen via het internet van de bewoner (liefst bedrade verbinding).
  • Bij de installatie is fijn als meerdere woningen op één dag kunnen worden uitgevoerd. Dit is de belangrijkste vaak vergeten factor in de prijsvorming van de installateur. Maar ook worden veel meer installaties in één keer goed uitgevoerd als aanvragen gebundeld worden. Bijvoorbeeld als omvormers stuk zijn of materiaal ontbreekt, is dit makkelijker op dezelfde dag op te lossen als de installateur reserve-materiaal bij zich heeft. De tevredenheid onder huurders wordt hiermee enorm verhoogd.
  • Bij oplevering is van belang dat huurders een beknopte handleiding krijgen. Denk o.a. aan vragen rond de werking van de omvormer (wat als het lampje groen/rood/oranje knippert of niet brandt) en rond verrekenen met het energiebedrijf. Hier downloadt u een gratis voorbeeld. 
  • Veel huurders willen meewerken aan monitoring van de opbrengsten via hun internetverbinding. Zo kunnen corporatie en installateur de goede werking van de panelen garanderen, op basis van geautomatiseerde controles. Een extra reden voor huurders om er aan mee te doen. Veel corporaties hanteren als betalingsvoorwaarden 10 % van de installatie na een jaar. Het grootste risico van tegenvallende prestaties (slechte installatie, omvormer is stuk of maakt herrie, …) komt in het eerste jaar naar voren en wordt zo dus door de installateur afgedekt. Essentieel is in het bestek een afspraak te maken over wanneer een bepaalde opbrengst als een gebrek wordt gezien, wie dit meldt, en hoe dit dient te worden opgelost.
  • Bent u tevreden? Meet (zeker bij een pilot) na installatie de tevredenheid van de huurders en eventuele openstaande vragen. U leert ervan, en u kweekt ambassadeurs. Zie hier een voorbeeld.