Nieuws januari: zonnepanelen in energielabel, investeringsaftrek, externe investeerders handreiking, zon nieuwbouw

Hierbij de nieuwsbrief zonnig huren van januari. Abonneneren op de nieuwsbrief? Vul uw mailadres in onderin de website (of mail naar maarten@huurenergie.nl)

1. Zonnepanelen tellen bijna altijd mee in het energielabel 
2. Energie-investeringsaftrek stopt, vraag nog snel aan
3. Externe investeerders op uw daken: handreiking
4. Zon bij nieuwbouw: altijd doen, wel goed inregelen
5. Herman de zonnestroomverdeler: is het wat?

1. Zonnepanelen tellen bijna altijd mee in het energielabel

Voor verhuurders die step-subsidie willen realiseren of de maximale huur willen verhogen is het belangrijk: in welke constructies tellen zonnepanelen mee in het energielabel? Graag schep ik hier na overleg met isso (de opstellers van de richtlijn voor energielabels) wat duidelijkheid in. In dit blog leest u er meer over.

De pay-off: bijna elk project dat nu 2 labelstappen haalt, kan met zonnepanelen “step-subsidie-waardig” worden gemaakt. Hiermee komt het project in aanmerking voor een subsidie van 2.000 euro.

2. Energie-investeringsaftrek vervalt per 2015, vraag nog snel aan
Voor verhuurders die zonnepanelen realiseren op bestaande bouw of nieuwbouw, is de energie-investeringsaftrek (10 % van de investering) zeer interessant. Per 2015 komt volgens de nieuwe energielijst zonne-energie alleen nog in aanmerking boven 25 kwp per aansluiting (100 panelen). Verplichtingen die zijn aangegaan in 2014, maar nog geen drie maanden geleden (23 oktober t/m 31 december) komen nog in aanmerking voor de oude regeling. Derhalve is verstandig na te gaan welke verplichtingen u onlangs bent aangegaan en hiervoor razendsnel energie-investeringsaftrek aan te vragen. Ook voor-overeenkomsten voor nieuwbouw gelden in deze als een aangegane verplichting. Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van energie-investeringsaftrek. Desgewenst ondersteun ik u snel en goedkoop om dit te regelen.

3. Handreiking externe investeerders op uw daken
Het blijkt bijzonder lastig voor verhuurders om een (goede) externe investeerder te vinden voor hun daken. Zelf was ik in 2013 betrokken bij een pilot van Waterweg wonen met Eneco en adviseerde ik twee corporaties, waar het project nog uitgerold moet worden. Struikelblokken zijn de monitoring en hardheid van opbrengsten enerzijds, en verdeling van risico’s anderzijds. Het viel me op dat alle aanbieders hier anders mee omgingen, waardoor corporaties en ook banken door de bomen het bos niet meer zagen.
Gezamenlijk met deze marktpartijen en banken (BNG, Triodos, ASN) ben ik, voor eigen rekening en risico, gekomen tot een handreiking voor dit soort projecten. In dehandreiking vindt u een overzicht van constructies die wettelijk zijn toegestaan, een overzicht van risico’s en van te stellen kwaliteitseisen.
Zoekt u ook een externe investeerder? Graag wissel ik vrijblijvend uit over de mogelijkheden.

4. Zon bij nieuwbouw: altijd doen, wel goed inregelen
Voor een aantal beleggers ben ik betrokken bij nieuwbouwprojecten waar zonne-energie wordt toegepast om een lage epc te halen. Voor de bouwers is het zeer interessant, omdat een epc van 0,3 veel makkelijker gehaald wordt met zonne-energie dan met dure extra isolatie- en installatiemaatregelen. Vervolgens geven de panelen wel een aantal kopzorgen in de uitvoering:

  • aansluiten op collectieve meter of individuele appartementen
  • monitoring
  • afspraken met huurders over eventuele vergoeding (via huur of servicekosten)
  • zelf investeren of dit aan de bouwer laten
  • afspraken over prestatie-garanties en onderhoud.

Dit vraagt om een beknopt doch duidelijk “generiek programma van eisen zonnepanelen” om mee te nemen in aanbestedingen. Voor meer informatie, neem contact op.

5. Blog: Herman de zonnestroomverdeler, innovatief troetelkindje met onduidelijke toekomst

Bijna elke corporatie is al benaderd door de winnaar van de Herman Wijffels innovatieprijs. De meest gehoorde vraag in mijn adviespraktijk is dan ook “is het wat?”

 In dit blog geef ik mijn analyse op basis van enkele openbare bronnen.