Verdienmodel zonnepanelen 2017 weer iets beter

Posted on 21 feb, 2017 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Een aantal trends maken dat zonnepanelen per 2017 weer iets aantrekkelijker worden:

foto maartenMaarten Corpeleijn adviseert met het team Zonnig Huren op jaarbasis 25 woningcorporaties rond de uitrol van zonne-energie. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering.
Zonnig Huren is de grootste onafhankelijke adviseur op dit gebied.

Op zonnighuren.nl vindt u veel artikelen, en onze referenties.”
Reactie/vragen: mail maarten@huurenergie.nl