Zonnighuren open source met nieuwe site

Posted on 24 mrt, 2013 in MCorpeleijn

Tussen de drukke werkzaamheden door toch even de site geprofessionaliseerd, en wat nieuwe handleidingen/cases/… erop gezet.

Het is leuk, dat zonnighuren nu draait met de eerste grote projecten.

Maar de bedoeling was en blijft dat corporaties kennis opbouwen, en zonne-energie beklijft.

We hopen van harte dat deze site hier iets aan kan bijdragen.

Heb je leuke artikelen/studies/…, stuur ze naar zonnighuren@atrive.nl, dan voegen wij ze toe aan de downloads.

foto maartenMaarten Corpeleijn (1979) adviseert op jaarbasis 25 woningcorporaties en beleggers rond de uitrol van zonne-energie. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering, tot training en coaching. Zonnig Huren is de grootste onafhankelijke adviseur op dit gebied.

Op zonnighuren.nl vindt u veel artikelen, en onze referenties en dienstverlening.
Reactie op / vragen over dit blog zijn welkom op: maarten@huurenergie.nl