De kracht van zonnig samenwerken

Posted on 10 mrt, 2013 in MCorpeleijn

Deze week leveren we onze eerste vier beleidsdocumenten op, samen goed voor 10 miljoen investeringen in zonne-energie. De woningen en flats zijn geschikt, het rendement is goed (ook volgens de financiële afdeling), het kan op deze manier, er is intern en extern draagvlak. Het gaat echt gebeuren. Nog los van diverse corporaties die al met pilots links en rechts begonnen zijn. Het is al aan het gebeuren!

Wat wel een beetje losgelaten moet worden is mijn droom van branche-brede samenwerking. Met jaloezie kijk ik naar LTO Nederland: de boeren lukt het goed, makkelijk en snel om samen te werken in de uitrol van zonne-energie. Bij corporaties is de praktijk lastiger. Corporaties verschillen in omvang, in financiële positie, mate waarin de voorraad al geïsoleerd is en bestuurlijke ambitie. Daarnaast vindt niet iedereen elkaar aardig, en heeft iedereen zo zijn eigen vriendjes onder adviseurs en installateurs.

Bijzonder hoe ik in September voorstelde om een jaar vanuit Aedes voor de sector zonne-energie te gaan trekken. Dat voorstel was toch iets teveel top-down-gedacht. Leuk om te zien dat bottom-up we nu met 30 corporaties werken en er inmiddels drie bijeenkomsten met directeuren van corporaties in diverse regio’s in mijn agenda staan.

Ook erg blij met de samenwerking met Encon Nederland. Zie volgend blog.

foto maartenMaarten Corpeleijn (1979) adviseert op jaarbasis 25 woningcorporaties en beleggers rond de uitrol van zonne-energie. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering, tot training en coaching. Zonnig Huren is de grootste onafhankelijke adviseur op dit gebied.

Op zonnighuren.nl vindt u veel artikelen, en onze referenties en dienstverlening.
Reactie op / vragen over dit blog zijn welkom op: maarten@huurenergie.nl