Zonnighuren nieuws september 2013

Hier onze nieuwsbrief die 2-maandelijks naar medewerkers van corporaties en verwante instellingen gaat. Ook abonneren: mail zonnighuren@atrive.nl

Beste relatie,

Met plezier praten we u bij over prachtige resultaten voor zonne-energie in de corporatie-sector.

1. Energie-akkoord maakt zon toegankelijk voor bewoners van flats en vve’s

2. Workshop zonnighuren een jaar onderweg

3. Heffing zonne-energie afgewend

4. De zonne-coach: u de projectleider, wij de documenten en hulplijn

5. Brochure asbest en zonne-energie: combineren geeft meer voordeel.

6. Beleidsdocumenten direct te downloaden

7. Pv-privé: samen met uw collega’s zonnepanelen inkopen?

 

 

  1. Energie-akkoord: zon toegankelijk voor huurders van flats en vve’s

In het lang verwachte energieakkoord, in handen van de NOS, is te lezen dat zonne-energie toegankelijk wordt gemaakt voor verenigingen van eigenaren en coöperaties. Via een korting op de energiebelasting wordt het mogelijk om zonne-energie te exploiteren op kantoren, daken van flats en gronden. Atrivé heeft becijferd dat bij grote daken (installaties vanaf 80.000 kwh per jaar, oftewel 1750 m2 onbeschaduwd dak) er een interessante businesscase ontstaat. Via deze link kunt u meer informatie downloaden.

Atrivé pakt deze kans actief op. Begin oktober is overleg gepland met corporaties, Aedes, AgentschapNL, projectontwikkelaars in zonne-energie en financiers teneinde businesscases uit te werken. Daarnaast lopen enkele vragen van corporaties om voor concrete vve’s met wensen de mogelijkheden uit te werken.

2. Workshop “Zonnighuren een jaar onderweg”

In de zomer van 2012 lanceerde Atrivé met Aedes, AgentschapNL en 31 woningcorporaties het rapport zonnighuren: businessplannen voor uitrol zonne-energie.

Sindsdien is er veel gebeurd. Atrivé organiseert drie grote tenders waar samen voor 3.000 woningen en 120 flats zonne-energie wordt aanbesteed, diverse corporaties deden ervaringen op, in de regelgeving zijn nieuwe kansen maar ook uitdagingen ontstaan. We nodigen medewerkers van corporaties uit om vrijblijvend met elkaar uit te wisselen waar we staan. Op 8 oktober van 12.30-16 uur bent u van harte welkom in Utrecht.

Wij geven een update van onze projecten, en er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over kansen, knelpunten en ervaringen. Opgeven via zonnighuren@atrive.nl.

 

3.Heffing zonne-energie afgewend

De Europese Commissie keurde op vrijdag 2 augustus officieel de schikking aangaande de importheffing goed.

Afgesproken is een minimumprijs voor zonnepanelen van 56 cent per wattpeak, wat neerkomt op 10-15 % hoger dan prijzen voor zonnepanelen tot voor kort.

Omdat de investering in zonnepanelen bij eengezinswoningen maar voor 35 – 40 % bestaat uit zonnepanelen (rest is omvormer, materialen, bekabeling, arbeid), heeft deze minimumprijs beperkt effect (3 tot 6% prijsverhoging). Hierdoor zakt het rendement van de corporatie met ordegrootte 0,5 %.

De prijsdaling als gevolg van de lage btw op arbeid is bijvoorbeeld veel hoger. Het rendement wordt daarnaast meer bepaald door de gekozen afschrijvingstermijn, omvang van installaties (12 panelen is relatief goedkoper dan 6 panelen), beheerlasten en huurverhoging.

Meer informatie zie bijvoorbeeld: http://www.solarplaza.com/article/implications-of-the-euchina-anti-dumping-settlemen?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

 

4. De zonne-coach: u de projectleider, met een beetje hulp

Steeds meer corporaties ontwikkelen zonne-energieprojecten, vaak in combinatie met geplande renovaties. Voor deze projecten heeft Atrivé de relevante documenten direct beschikbaar (technische eisen/tenderdocument, communicatiepakket huurders, interne werkprocessen). Voor een aantal corporaties die zelf de contractering van een leverancier en de communicatie willen organiseren, vullen we de ondersteuning op afstand in. We leveren documenten aan, vullen een helpdesk in, en waar gewenst verzorgen we een beknopte opleiding voor projectleiders. Kosten zijn zeer scherp. De eerste reacties zijn positief, omdat de projectleiders een vliegende start maken en weten dat hun documentatie volledig is.

 

5. Asbest en zonne-energie: gecombineerde aanpak geeft meer voordeel

Voor zowel de sanering van asbestdaken als de installatie van zonnepanelen zijn werkzaamheden aan en in de woning nodig. Voor de corporatie heeft het efficiëntievoordelen als de werkzaamheden gecombineerd kunnen worden. Aedes en de rijksoverheid hebben in dit kader een Green Deal gesloten. Onderdeel van de green deal is een fiscale stimulering. Atrivé stelde een handreiking op waarin de regeling wordt uitgelegd, en voorbeelden en tips worden gegeven. De brochure is te downloaden:  https://www.zonnighuren.nl/wp-content/uploads/2013/09/brochure-asbest-en-zonne-energie.pdf

 

6.   Gratis beleidsdocumenten, businesscases direct te downloaden

Met 25 corporaties hebben we vanuit Atrivé beleid gemaakt, of zijn we bezig beleid te maken. Graag delen we geheel vrijblijvend de opgedane kennis, op basis waarvan u zelf uw beleid kunt vormgeven.

Download nu via deze link onze kennis (ivm bezoek site door collega-adviesbureaus: graag mailen voor de link)

-template voor een beslisdocument (wie investeert, waar kan het, wat zijn de risico’s),

-financieel model waarin u een project voor woningen, en voor flats kunt doorrekenen,

-technische checklist voor quickscan van geschiktheid van woningen en flats.

Atrivé helpt u graag voor uw organisatie zonne-energie-beleid op maat te maken. We ondersteunen op afstand (even meelezen van een notitie), of begeleiden een traject waarin u komt tot beleid.

Meer informatie op www.zonnighuren.nl.

 

7. PV-privé: samen zonnepanelen inkopen?

Atrivé heeft in juni een samenwerkingsovereenkomst gesloten met advies- en ingenieursbureau Tauw. Zie http://www.atrive.nl/hier-en-nu/nieuws/samenwerking-atrive-en-tauw.aspx. Eén van de acties die wordt ingezet is een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen voor medewerkers van Tauw en Atrivé. Deze inkoop zal vanaf oktober gaan plaatsvinden. In dit kader worden eind september en begin oktober bijeenkomsten gehouden op de verschillende vestigingen. Wilt u met een aantal collega’s aansluiten, of binnen uw organisatie ook een inkoop voor collega’s organiseren? Neem contact op voor meer informatie.