Zonnepanelen en asbest

Bij het plaatsen van zonnepanelen wordt in de regel een dakdoorvoer gemaakt, en in sommige gevallen wordt geboord in verdiepingsvloeren en meterkasten. Hoe zit het dan met asbest?

Ik heb de afgelopen vijf jaar één melding gehad van constatering van asbest door de installateur. Dat was reden om het protocol in mijn bestekken aan te scherpen. Vooropgesteld dat ik geen asbestdeskundige ben en dus niet precies weet wat de plichten van de corporatie zijn, geeft dit blog een praktische aanpak (geen rechten aan te ontlenen):

  1. Geef aan wat de corporatie weet.

De corporatie weet het bouwjaar van de woning (na 1993 is asbestvrij) en heeft in veel gevallen 10% asbestinventarisaties beschikbaar. Die zaken zijn meestal redelijk simpel te verstrekken. Bij sommige corporaties zijn bij de asbestinventarisaties keurige excelsheets beschikbaar waarbij men per bouwdeel kan zien wat in welke woning/straat de status is. Dakbeschot en meterkast zijn redelijk generiek, en dus dat als het er bij 1 woning niet in zit, dat waarschijnlijk ook wel geldt voor de rest van het blok. Blijft over asbest in oude vloerzeiltjes, wat per woning zal verschillen.

2. Schrijf eventueel het kabeltracé voor.

Vaak stellen corporaties: tracé binnendoor, afstemmen met de huurder. Bij (vermoeden van) asbest kunnen specifieke eisen worden gesteld aan het kabeltracé om zo het asbest te ontwijken.

3. Eisen aan de installateur.

Geef aan: bij twijfel, stoppen. Bijvoorbeeld: “Bij de schouw van de woning door Opdrachtnemer en Huurder wordt het kabeltracé vastgesteld en wordt door de Opdrachtnemer beoordeeld of er verdachte materialen in het werkgebied voorkomen. Bij twijfel wordt een alternatief kabel tracé vastgesteld in overleg met de huurders. Als dit ook niet lukt voert Opdrachtnemer het werk niet uit zonder expliciete toestemming van Opdrachtgever. Het saneren van asbest is buiten de scope van het werk.”

Een corporatie-medewerker stelde onlangs de eis van een asbestherkenningscursus voor de betrokken monteurs. Bepalend is  hoe projectvast die installateurs zijn. Hoeveel installateurs krijgen te maken met de voorraad van voor 1993…