Stepsubsidie is nu wel op (?); en nu?

De stepsubsidie heeft een plafond van 395 miljoen, en de aanvragen die verwerkt zijn komen op 519 miljoen euro, zo stelt RVO.

Hoe groot is nu de kans dat u nog op tijd komt met uw nog in te dienen aanvraag? RVO geeft aan dat na verlening van 395 miljoen de regeling voorziet in een wachtlijst waaruit aanvragers alsnog subsidie verleend kunnen krijgen uit vrijval na vaststellingen. Dat betekent; veel woningcorporaties hebben meer ingediend aan subsidieclaim dan ze gaan krijgen. In de uitvoering gaan niet alle plannen door, niet alle huurders doen mee, en niet overal wordt het aangevraagde label gehaald (men kon gratis en risicoloos 2 labelstappen hoger aanvragen). Stel dat van die 519 miljoen, 80% daadwerkelijk wordt uitgekeerd, dan kom je op 415 miljoen euro, en is de pot toch nog op.

Dat weten we pas over 2 jaar, maar u kunt er nu op anticiperen. Dus hebt u de aanvraag nog liggen, stuur hem dan toch nog even in.

Anders: wachten op de volgende regeling de RVV (fiscale maatregel, vermindering op de heffing). Is het nu verstandig om met projecten die 3 labelstappen maken nog even te wachten tot de nieuwe regeling er is? Voor het klimaat en uw bewoners niet, maar voor uw portemonnee… Helaas biedt de overheid op dit dossier geen helder meerjarig financieel kader, waar corporaties op kunnen bouwen. What else is new?