21 september: training zonne-energie-projecten begeleiden voor corporatie-medewerkers

Zonne-energie-projecten worden groter, en komen bij elke nieuwbouw/renovatie wel voor. Met berichtgeving in de media over brand bij zonnepanelen, vragen rond de saldering etcetera gaan steeds meer corporaties serieus letten op de keuzes die ze maken. 

Om de medewerkers die deze taak krijgen daarin te ondersteunen, biedt Zonnig Huren trainingen aan. Doel is dat deelnemers praktische handvatten krijgen om:

  • keuzes te maken in projectvoorbereiding
  • de uitvoering van zonne-energie-projecten aan te sturen
  • de opleveringen van woningen te controleren.

We zoomen specifiek in op uw vragen en er is ook ruimte voor collegiale uitwisseling met andere corporaties.

Sinds december 2018 gaven we 16 trainingen, met lovende feedback. 

We bieden zowel in-company als open inschrijving aan.

De eerstvolgende open inschrijving-training is op 21 september a.s. in Utrecht, van 10 tot 1530 a 16 uur.  Kosten 360 euro exclusief btw per deelnemer, inclusief lunch. Opgeven bij maarten@huurenergie.nl.

Hier leest u meer over wat we gaan doen.

vragen: 06-25051750.