30 september: training zonne-energie-projecten begeleiden voor corporatie-medewerkers

Posted on 11 jul, 2020 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Zonne-energie-projecten worden groter, en komen bij elke nieuwbouw/renovatie wel voor. Met berichtgeving in de media over brand bij zonnepanelen, vragen rond de saldering etcetera gaan steeds meer corporaties serieus letten op de keuzes die ze maken. 

Om de medewerkers die deze taak krijgen daarin te ondersteunen, biedt Zonnig Huren trainingen aan. Doel is dat deelnemers praktische handvatten krijgen om:

  • keuzes te maken in projectvoorbereiding
  • de uitvoering van zonne-energie-projecten aan te sturen
  • de opleveringen van woningen te controleren.

Sinds december 2018 gaven we 14 trainingen, met lovende feedback. 

We bieden zowel in-company als open inschrijving aan. De eerstvolgende open inschrijving-training is op 30 september in Utrecht.

Hier leest u er alles over.

 

foto maartenMaarten Corpeleijn (1979) adviseert op jaarbasis 25 woningcorporaties en beleggers rond de uitrol van zonne-energie. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering, tot training en coaching. Zonnig Huren is de grootste onafhankelijke adviseur op dit gebied.

Op zonnighuren.nl vindt u veel artikelen, en onze referenties en dienstverlening.
Reactie op / vragen over dit blog zijn welkom op: maarten@huurenergie.nl