Handleiding voor uitvoering zonne-energieprojecten

Posted on 8 dec, 2015 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Graag bieden we u geheel vrijblijvend aan een handleiding voor zonne-energieprojecten vanaf het contract met de installateur. Ideaal voor opzichters, administratieve krachten, en projectleiders.

59 pagina’s vol met tips en checklists over bijvoorbeeld:

  • werving onder huurders,
  • hoe letten op veiligheid, zowel tijdens de uitvoering als de veiligheid van de installatie zelf,
  • controle van ontwerp en uitvoering van installaties, een esthetisch legplan op schuine daken,
  • monitoring van opbrengsten van zonnestroom en regelen van slimme meters
  • tips om energiebewustzijn van huurders verder te stimuleren
  • waar is de installateur op aanspreekbaar bij technische gebreken?
  • een hogere bijdrage van zon in het energielabel via een gelijkwaardigheidsverklaring
  • btw, energie-investeringsaftrek: hoe zit het?

We wensen u veel leesplezier met de handleiding en houden ons aanbevolen voor reacties.

foto maartenMaarten Corpeleijn adviseert met het team Zonnig Huren op jaarbasis 25 woningcorporaties rond de uitrol van zonne-energie. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering.
Zonnig Huren is de grootste onafhankelijke adviseur op dit gebied.

Op zonnighuren.nl vindt u veel artikelen, en onze referenties.”
Reactie/vragen: mail maarten@huurenergie.nl