Drie zonnig-rendements-boosters

Gelukkig heeft de Europese Commissie een deal gemaakt met China, die een beperkt kostenverhogend effect heeft op de prijzen. De businesscase voor zon op huurwoningen is daarmee nog steeds heel gunstig.

Belangrijk is verder drie interessante mogelijkheden zijn om de businesscase voor zonne-energie interessanter te maken:

1. Meer panelen per woning. Een installatie van 12 panelen is zeker niet 2x zo duur als een installatie van 6 panelen. De installatie kost niet twee keer zo lang, er hoeft slechts een iets grotere omvormer in, de kosten voor bekabeling, groepenkast en monitoring zijn gelijk. Daarmee kan een rendementssprong van 4 % IRR worden gehaald. Corporatie Prowonen biedt daarom 9 panelen aan voor 75 % van de energiebesparing in de huur, en 12 panelen voor 62 % van de energiebesparing. Zo geven zij het voordeel door aan de huurder. Daarbij zijn twee zaken relevant. Allereerst passen niet op alle woningen zoveel panelen. Een rondgang door de wijken van een werkstudent kan in deze heel snel een goede inschatting opleveren. Verder is van belang dat bij 12 panelen (opbrengst 2400 kwh per jaar) niet alle bewoners voldoende verbruik hebben. Relevant is dat de woningen die groot genoeg dakoppervlak hebben, vaak ook groter zijn en dus ook meer bewoners hebben, en dus meer verbruik. Het is zinvol om dit verbruik te toetsen bij een straatgewijs aanbod.

2. Btw verrekenen?  Recent is door het Europese hof bepaald dat zonnepanelen met btw belast dienen te worden. Zie o.a. http://vbtm.nl/news/item/zonnepanelen_en_btw/380. Slecht nieuws? Goed nieuws wellicht! De huurder zal geen btw hoeven afdragen over de zonnestroom omdat hij beschermd wordt door de kleine ondernemersregeling (wie slechts een beperkte hoeveelheid btw af te dragen heeft, krijgt dit kwijtgescholden). Wel interessant wordt het als de corporatie de btw op zonnepanelen kan terugvorderen. Dit zou een korting van 6% op de arbeid en 21 % op materiaal met zich meebrengen. Het is wachten op het standpunt vanuit het ministerie vanuit financieen.

3. Jaarlijkse onderhoudskosten. In de businesscases voor het rapport zonnighuren rekenen we 50 tot 100 euro per jaar in voor het onderhoud van installaties. Maar welk onderhoud is precies nodig? Het vervangen van de omvormers wordt als een separate post opgenomen in de businesscase. Schoonmaken is niet nodig, want de regel spoelt het opgehoopte vuil tijdig weg. Wat resteert is niet meer een deugdelijk systeem om de opbrengsten te monitoren en daarover te rapporteren, en een goede onderhoudsdienst die snel ingrijpt bij problemen. Essentieel is om hier goed na te denken over welke zekerheden worden gevraagd (aan leveranciers) en welke worden geboden (aan huurders).

Leuk om te zien dat verschillende corporaties hierin verschillende posities nemen. De één gaat alvast btw verrekenen, de ander is wat voorzichter. De één wil zoveel mogelijk huurders bedienen met een vaste pot geld (dus overal 6 panelen), de ander wil gewoon een goed rendement op de investering (zo groot mogelijke pakketten). 2013 is het jaar van de praktijk geworden, nu zoveel businesscases worden uitgeprobeerd en weggezet. Onder de kerstboom zullen we eens rustig evalueren. Voor nu is het in de zon mooi genieten dat de europese commissie de diverse projecten geen loer heeft gedraaid.