7 corporaties, 1.250 woningen, 5 miljoen: de eerste grote aanbesteding is gestart

(nieuwsbrief Atrivé voor corporaties. Ook ontvangen en werkt u bij een corporatie? mail naar zonnighuren@atrive.nl)

 

Zeven corporaties rond Overijssel gaan voor zon, grootste subsidieloze tender corporatiesector

Met zeven corporaties in en rond Overijssel bereiden we een aanbesteding voor zonnepanelen voor, die in juni zal worden aanbesteed. Het geschatte volume is 1.250 woningen en 50 flats, een totaalinvestering van 5 miljoen.

De afgelopen maanden is beleid opgesteld en hebben directies en commissarissen ingestemd. De corporaties investeren zelf, en werken nu naar een gezamenlijke aanbesteding. Met plezier hebben we ondersteund bij het opstellen van beleid en het vormen van een samenwerking. Nu werken we de aanbesteding, de interne processen en de communicatie naar de huurders uit samen met de corporaties. Ook ondersteunen we bij de uitwerking van financieringsaanvragen via het provinciaal fonds.

Wij verwachten nog een aantal van dit soort projecten op te mogen zetten in de sector. In vier regio’s worden of zijn in mei en juni bestuurlijke overleggen gepland om dergelijke samenwerkingen te initiëren.

Kenmerken van de aanpak zijn goede monitoring van de opbrengsten, systeemgaranties en langdurige beheercontracten.

Met de kennis, documenten en ervaring die we hier vormen, leggen we een basis voor het professioneel aanbesteden van zonne-energie door corporaties.

 

25 corporaties maken beleid, beslisdocument-template beschikbaar

Met 25 corporaties hebben we beleid gemaakt, of zijn we bezig beleid te maken. Graag delen we  geheel vrijblijvend de opgedane kennis. Te denken valt aan een template voor een beslisdocument (wie investeert, waar kan het, wat zijn de risico’s), een financieel model waarin u een project kunt doorrekenen, technische checklist voor geschiktheid van woningen en flats. Wilt u deze informatie vrijblijvend ontvangen, stuurt u dan een mailtje. (Dit leidt niet tot ongewenste acquisitie, de reden om niet meteen zaken mee te sturen is dat deze nieuwsbrief dan niet goed aankomt).

 

Zonnighuren.nl: meer cases, meer informatie

Op de geheel vernieuwde site zonnighuren.nl vindt u steeds meer informatie:

-cases met ervaringen van corporaties

-notitie wie kan investeren (corporatie, energie bv, externe)

-zav-beleid

-blogs rond verschillende issues, zoals zelf investeren of een externe?

Wilt u uw project ook als case op de site? Wij werken daar graag vrijblijvend aan mee, om kennisdeling te stimuleren.

 

Versterking team zonnighuren

Sinds december hebben wij een exclusieve samenwerking met een ingenieursbureau met ruime internationale ervaring in aanbesteding van zon. Daarmee kunnen we in het hele traject ondersteunen (beleidsvorming, techniek, communicatie, financiën, …). Ook hebben we ons team versterkt met nieuwe collega’s met specifieke ervaring rond communicatie en inkoop van zonnepanelen. In een volgende nieuwsbrief stellen zij zich voor.

 

Uw zon-budget voor 2014?

Veel corporaties vragen wat een reële investering is voor zonne-energie als eerste stap.

Wij geven graag de volgende kengetallen:

-per flat voor de collectieve meter 20.000 euro.

-eengezinswoning die al gerenoveerd wordt 3.500 – 4.000 euro per woning (afhankelijk van aantal te plaatsen panelen)

-eengezinswoningen vraaggestuurde aanpak. Afhankelijk van de prijsstelling en intensiteit van de marketing is een respons van 8 % per jaar heel mooi.

 

We wensen u zonnige konings- en hemelvaartsdagen en veel succes bij het vormgeven van uw zonnige ambities.