Posts made in mei, 2019

Eengezinswoningen: wat is het effect van de afbouw van de saldering voor uw huurders?

Posted on 20 mei, 2019 in MCorpeleijn

Wat kost dit de huurder? Minister Wiebes heeft aangekondigd “Vanaf 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd, waarbij de hoogte van het fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031.” Zie hier de beleidsbrief. Hoe de minister dat precies ziet is nog niet geheel duidelijk (afbouwen in even grote stappen? Definitie fiscale voordeel? Blijven energiebedrijven verplicht om voor teruggeleverde stroom wel de verkoopprijs te rekenen?). Desalniettemin heb ik eraan gerekend, en ik kom tot het volgende (zie grafiek): Veel huurders gebruiken op jaarbasis de helft van de...

Read More

TNO: brand bij zonnepanelen vooral door verkeerde connectoren en in-dak-systemen

Posted on 20 mei, 2019 in MCorpeleijn

TNO heeft in opdracht van RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een verkennende studie verricht naar een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen. Naar dit onderzoek werd uitgekeken door de branche en de politiek, onder andere omdat enkele branden in de media zijn gekomen. Brand bekend bij 0.014 % van de systemen In de inventarisatie bekeek TNO alle 27 bekende incidenten uit voornamelijk 2018. Hiervan waren er 23 bij woningen; dit is 0,014 % van de ongeveer 170.000 geïnstalleerde systemen in 2018. In een aantal gevallen is de oorzaak van de brand niet direct te herleiden. Ook...

Read More

“Zonnepanelen zorgen voor verborgen huurverhoging” stellen kritische huurders

Posted on 15 mei, 2019 in MCorpeleijn

Voor niets gaat de zon op, en dus geloven huurders het niet… Het is té mooi om waar te zijn, een aanbod van zonnepanelen van de corporatie. Geen bijdrage, of een erg lage bijdrage, dus gegarandeerd voordeel? En dat van die clubs die bekend staan om hun hoge salarissen, fraude, boten, Mazerati’s en wat al niet meer. Menig huurder gaat op zoek op internet. En komt dan, voila, de adder onder het gras tegen. Die adder bestaat vaak uit drie zaken. Van alle drie licht ik in dit blog toe hoe groot die adder nu precies is. Claim 1: Verborgen huurverhoging via het energielabel. De claim: “Het...

Read More

Zonnepanelen op flats; nieuwe plannen uit Den Haag

Posted on 9 mei, 2019 in MCorpeleijn, Zonnighuren

Investeringen op flats gaan moeizaam. De collectieve meter heeft vaak minder verbruik dan aan zon op het dak past, en aansluitingen op appartementen brengen allerlei uitdagingen met zich mee (kabeltracé’s en deelname van bewoners). In april 2019 verschenen twee beleidsbrieven die nieuw licht werpen op de mogelijkheden. Het zuur: salderen op de collectieve meter wordt, zoals verwacht, minder aantrekkelijk. Het zoet: op termijn komt er wellicht een nieuwe investeringsmogelijkheid, met minder bekabeling en overleg. Twee beleidsbrieven van ministers Brief van minister Wiebes: de saldering...

Read More