Verdienmodel zonnepanelen 2017 weer iets beter

Een aantal trends maken dat zonnepanelen per 2017 weer iets aantrekkelijker worden: Zonnepanelen leverden in 2016 weer meer stroom op, door meer zonuren. Een leverancier van monitorings-systemen meldt een gemiddelde…