Tranen in de ogen; het belang van opleveringscontroles

Posted on 8 jun, 2017 in MCorpeleijn, Zonnighuren

 

Wat gaat er mis?

Links: de wasmachinegroep wordt geschikt gemaakt voor zonnepanelen en wasmachine, door van één groep twee groepen te maken met een verdeelkastje. Echter een hoofdschakelaar ontbreekt.

Midden: bekabeling vastgemaakt aan de warmwaterleiding. De afvoer is geraakt, dus bij douchen loopt water in de meterkast.

Rechtsboven: Panelen in de schaduw en over de valbeveiliging heen geplaatst.

Rechtsonder: kabels niet opgebonden, risico op insnijden

Nog meer voorbeelden vindt u hier.

Wat we verder veel zien is dat panelen niet veilig op het dak liggen qua windbelasting:

  • de panelen zitten niet goed vastgemaakt op het frame (alle kanten),
  • op een schuin dak worden te weinig dakhaken gebruikt,
  • op een plat dak liggen panelen te dicht bij de rand, en zonder voldoende ballast.

Wat kan het gevolg zijn?

Hoe voorkomen we dit?

  • In bestekken eisen we dat installateurs foto’s maken van alle onderdelen van de installatie (constructie, panelen, dakdoorvoer, plek omvormer, bekabeling dc en ac, meterkast, monitoring)
  • Steekproefsgewijs controleren we op afstand (op basis van die foto’s) en on site. Omdat we dit steekproefsgewijs en/of op afstand doen (bij voorkeur in het begin van het project), voorkomt men zo veel discussie tegen lage kosten. Voorbeeld van rapportage zie hier, dit betreft systemen op flats voor collectieve meters
  • Via monitoring van de installatie ziet de installateur of de installatie naar behoren functioneert. Steeds meer monitoringssystemen geven zelf een signaal als de opbrengst achterblijft.
  • We verplichten een handleiding aan de bewoners: hoe kan de bewoner zien wat de installatie oplevert, hoeveel zou de installatie in welke maand moeten opleveren, en wie kan de bewoner bellen als het niet klopt?

foto maartenMaarten Corpeleijn (1979) adviseert op jaarbasis 25 woningcorporaties en beleggers rond de uitrol van zonne-energie. Ondersteuning loopt van beleid, tot aanbesteding en management van de uitvoering, tot training en coaching. Zonnig Huren is de grootste onafhankelijke adviseur op dit gebied.

Op zonnighuren.nl vindt u veel artikelen, en onze referenties en dienstverlening.
Reactie op / vragen over dit blog zijn welkom op: maarten@huurenergie.nl