Schoonmaken van panelen

Schoonmaken van zonnepanelen levert in de regel ongeveer 3-5% meer opbrengst op, maar zou dan het frequent moeten gebeuren. Kort en goed: het is vaak de moeite niet. Een uitzondering hierop kunnen panelen zijn die oost-west tegen elkaar staan, met een lage hellingshoek (10/12 graden). Hier spoelt de regen het vuil minder makkelijk van de panelen af.

Ik adviseer in de regel om schoonmaken te verbieden aan huurders omdat er een risico is op schade aan het systeem, of voor de huurder zelf (valgevaar).

Als de corporatie op afstand installaties monitort, kan men bij vragen van bewoners checken of de opbrengsten nog in orde zijn en zoja, overgaan tot de orde van de dag. Zie voor monitoringsopties: https://www.zonnighuren.nl/monitoring/

Als de corporatie niet op afstand monitort, zou men aan huurders kunnen vragen om periodiek op de omvormer te kijken teneinde te verifiëren wat de opbrengst is.

De corporatie is onderhoudsplichtig dus als een systeem niet functioneert, dan moet de corporatie er iets mee. Maar dat het ‘vies” is, valt in de basis niet onder disfunctioneren.