Hoe bieden 40 verhuurders zonnepanelen aan?

Hieronder samenvatting (zonder plaatjes), hier het gehele rapport

Vraag: hoe bieden collega-verhuurders zonnepanelen aan?

Verhuurders willen graag van elkaar weten hoe zij de introductie van zonnepanelen (zon-pv, electriciteitsopwekking) op eengezinswoningen aanpakken. Zonnig huren, onafhankelijk adviesbureau voor woningcorporaties en verhuurders, organiseerde in dit kader een online-enquête waaraan 40 respondenten deelnamen. Deze verhuurders hebben samen 7.259 woningen voorzien van zonne-energie.

Meeste aanbod gerealiseerd via de huur

Duidelijk is dat de meeste woningen (65%) tegen een reguliere huurverhoging van zonnepanelen zijn voorzien. Met name in de randstad zien corporaties graag oplossingen buiten de huur: een externe investeerder, een energie bv of zonnepanelen als servicekostencomponent.

Zes en acht panelen worden het meeste aangeboden. 40 % bood de panelen aan met combinatie met andere maatregelen (planmatig onderhoud, renovatie, isolatie)

 

Deelname huurders 20 tot 30 % bij kostendekkende huurverhoging en goede promotie

Onderstaande figuur met respons afhankelijk van de aanpak suggereert:

  • Bij een kostendekkende investering door de corporatie (rendementseis 4%, huurkosten +- 65 % van de besparing) is een respons van 20 tot 30 % van de huurders te verwachten, afhankelijk van hoe intensief de promotie wordt uitgevoerd
  • Bij een investering door een externe partij (gemiddeld 80 % van de besparing voor de huurders), is een respons van 7 tot 15 % van de huurders realistisch.

 

 

Er zijn grote verschillen tussen verhuurders in de respons die ze krijgen van huurders. Hier worden ook veel frustraties over gemeld bij verhuurders die lage respons halen. Uit de reacties blijkt dat succes wordt geboekt bij aanpakken waarin huurders persoonlijk worden benaderd, en tijd, aandacht en keuzemogelijkheden krijgen.

 

Huurder en verhuurder in algemeenheid tevreden over projecten

De investering die corporaties doen ligt rond 440 euro per paneel, all-in (inclusief aansluiting groepenkast, andere bijkomende kosten en btw).

Huurders en verhuurders zijn in de meerderheid tevreden. 60 % van de respondenten geeft aan dat de opbrengsten in beeld zijn. Volgens 72 % van de respondenten zijn zonnepanelen een goed startpunt voor verder energiebewustzijn van huurders.

 

De rapportage wordt afgesloten met aanbevelingen rond:

  • Wie investeert
  • Combinatie van zonnepanelen met isolatie en step-subsidie
  • Tips en concrete voorbeelden rond persoonlijk aanbod aan huurders / effectieve werving.